ЩЕ ОБЕДНЕЕМ ЛИ С ЕВРОТО? ЕКСПЕРТЕН АНАЛИЗ, А НЕ "ЕДНА ЖЕНА КАЗА..."

Автор: 5Gmedia , 18:33, 12 февруари 2019

Заради огромните опасения за ново обедняване при раздялата с лева и въвеждане на еврото,

потърсихме експертното мнение на топ-финансиста Юлиан Войнов.


Абсолютно изключено е въвеждане на еврото да доведе до каквото и да било обедняване.
Във всички новоприсъединили се държави към еврозоната, като се почне от Словения, приета през 2007 г. и се стигне до Литва, която става част от общото парично пространство през 2015 г., получават икономически предимства, които ускоряват икономическото им развитие и повишават жизнения стандарт на техните граждани.
ПО-ЕВТИНИ КРЕДИТИ, ПО-НИСКИ ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ
Въвеждането на еврото на първо място намалява разходите при тегленето на кредити, изразяващи се в по-ниски лихвени проценти. Това е следствие от повишаването на кредитния рейтинг на страните, което е свързано с намаляване на рисковата премия, която инвеститорите търсят за своите инвестиции в съответната държава. Съгласно изчисленията на централната банка на Литва, само през годината на приемането на еврото латвийските граждани и бизнес са спестили 40 млн. евро в следствие от понижението на лихвените проценти. Не само гражданите и бизнесът са спечелили обаче от по-ниските лихви, но и самата държава, която е спестила 70 млн. евро от разходи по обслужване на дълга си в следствие от по-ниските лихви по държавните ценни книжа.
СПЕСТЕНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕВАЛУТИРАНЕ И ТРАНСГРАНИЧНИ ТАКСИ
Същевременно за България са правени изчисления, че с въвеждането на еврото в страната гражданите и бизнесът ще спестят около 400 млн. евро разходи, които сега се правят във връзка с превалутирането при международните разплащания.
Друг съществен момент е спадът в транграничните такси при операции с евро. Отново в Литва само през първата година гражданите и бизнесът са спестили от по-ниски такси 18.5 млн. евро.
Графика 6. Изменение на инфлацията в Латвия и Литва преди и след приемането им в еврозоната

 Източник: DNB
НЕ СЕ ПОВИШАВАТ ЦЕНИТЕ
По отношение на инфлацията, която се сочи като най-големият проблем от противниците на присъединяването на България към еврозоната, в Латвия, която прие еврото па 1 януари 2014 г. инфлацията за същата година е 0,7%, като през следващата година спада на 0,5%. За Литва, която приема еврото на 1 януари 2015 г., де факто няма инфлация, тя е 0%, като спада от 0,2% отчетена през предходната.
Трябва да се има предвид обаче, че това минимално увеличение на цените не се дължи единствено и само на приемането на еврото, тъй като в икономиката по принцип има инфлационни процеси, които влияят върху ценовото равнище. Според оценките на Евростат, приемането на еврото в Литва е повлияло върху цените с между 0,04 и 0,11 проценти пункта, което е една десета от процента и де факто няма влияние върху ценово равнище. В Латвия влиянието на приемането на еврото върху инфлацията е в диапазона 0,12–0,21 п.п., а в Естония, която приема еврото през 2011 г., инфлационният натиск се изразява в 0,2-0,3 п.п.
РЪСТ НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ
И накрая, приемането на еврото води до много сериозно увеличаване на външната търговията на страните. В таблица 1 са представени промени в износа и вноса за период от 1 до 5 години на четири държави-членки на ЕС след приемане на еврото от тях. С изключение на Латвия, чийто износ пред първата година спад с 2.62%, но този спад бива многократно компенсиран пред втората година, когато латвийският износ бележи ръст от почти 60%, във останалите държави, както износът, така и вносът отбелязват рязък скок още през първата година след приемане на еврото от тези държави. Най-забележителен е този ръст в Естония, чийто износ през първата година след приемане на еврото се увеличава с една трета, а вносът й – с една четвърт.
Таблица 1. Изменение в износа и вноса за периода след приемане на еврото от четири държави-членки на ЕС
Държава Износ Внос
  След 1 г. След 2 г. След 5 г. След 1 г. След 2 г. След 5 г.
Естония 32,91 31,32 101,7 24,55 49,26 116,09
Латвия -2,62 57,11 - 1,38 36,08 -
Литва 3,05 - - 0,79 - -
Словения 14,2 17,06 41,61 12,66 18,31 14,42
Източник: IEA World Congress, July 19-23, 2017

ФИНАНСОВО УКРЕПВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ, ИКОНОМИКАТА, ДОХОДИТЕ
Имайки предвид делът на България с ЕС, който е около 70%, ясно е, че въвеждането на единната валута и намаляване на транзакционните разходи ще бъде сериозен стимул за увеличаване на търговския оборот със страните от ЕС, което в крайна сметка ще се отрази положително на финансовото състояние на българските фирми и оттам на цялата икономика и доходите на населението.

Юлиан Войнов

Авторът е икономист, един от водещите експерти в България в областта икономически анализи и финансов мениджмънт

 

Общо гласували: 6

Анкета

ПРИТЕСНЯВА ЛИ ВИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУСА ВЕЧЕ И В ЕВРОПА?
Да
4 гласували / 66.67%
Не
2 гласували / 33.33%