ПИБ ОТГОВАРЯ ЗА ИПОТЕКАТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КПКОНПИ ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ

Автор: 5 GmediA 19:27, 2 април 2019
Източник: БГНЕС

На въпроси на сайта БЛИЦ Първа инвестиционна банка ( ПИБ) отговаря за нашумялата ипотека на председателя на мега-комисията “Антимафия”:
Г-н Пламен Димитров е клиент на Първа инвестиционна банка АД още от края на 2000 г., като от месец март 2004 г. получава трудовото си възнаграждение по разплащателна сметка водена на негово име в Банката. Г-н Димитров има добра кредитна история и коректно изпълнява задълженията си по сключените с Банката договори", отговориха от ПИБ на въпроса ни откога е клиент на банката. На въпроса за отпуснатия кредит на председателя на КПКОНПИ от ПИБ отговориха: "На 30.03.2017 г. г-н Димитров е депозирал в Банката искане за отпускане на ипотечен кредит в размер на 196 000 лв. за закупуване от него и съпругата му на недвижим имот, находящ се в гр. София, кв. Гео Милев , който е предложен да послужи като обезпечение по кредита. Искането е разгледано от Банката, като за целта е извършена оценка на кредитоспособността на г-н Димитров, чиито доходи са достатъчни и покриват в двоен размер предвидената по договора месечна вноска по кредита. Извършена е и оценка на предложеното обезпечение от лицензиран оценител, като при оценката са взети предвид действащите към момента на оценката пазарни цени на недвижимите имоти в гр. София, включително и за района, в който се намира недвижимия имот. В предмета на оценката не са включени и не са били предмет на оценяване описаните в нотариален акт, съставен през 2006г., разглеждан при одобрение на обезпечението 186,57 кв.м. ид.части от тераса –плосък покрив на сградата, поради това, че същите представляват общи части от сградата и не могат да бъдат предмет на оценка и сделки с вещно-прехвърлителен ефект. Пазарната оценка извършена от лицензирания оценител включва единствено апартамента, заедно с тераса с площ от 47.99 кв.м. и не включва и не са взети предвид 186,57 кв.м. ид.части от тераса –плосък покрив на сградата". "Предвид самоучастието на кредитоискателите г-н Димитров и съпругата му, което е над 30%, Банката е отпуснала кредит в размер на 189 500 лв., който е по- нисък от първоначално искания размер на кредита, и която сума представлява 50 % от пазарната оценка на имота."

*
Сайтът БЛИЦ е смятан за близък до Делян Пеевски.

Общо гласували: 0

Анкета

ЩЕ УСПЕЕ ЛИ ГЛАВНИЯТ ПРОКУРОР ДА ВЪРНЕ ВАСИЛ БОЖКОВ В БЪЛГАРИЯ?
Не
0 гласували / 0%
Да
0 гласували / 0%