20% „ОТСТЪПКА“ ПОЛУЧАВАТ НАРУШИТЕЛИТЕ, КОИТО НЕ ОБЖАЛВАТ ГЛОБАТА, А Я ПЛАТЯТ ВЕДНАГА

Автор: 5 GmediA 07:21, 12 юни 2019

Ако нарушителят не обжалва глобата, а в 14-дневен срок от връчването на наказателното постановление отиде да я плати, да получава „отстъпка“ от 20% от нея. Възможност за сключване на споразумение и провеждане на съкратено съдебно производство по административно-наказателни дела, както и присъждане на възнаграждение за един адвокат по тях. Това са само част от мащабните изменения в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), които вчера бяха публикувани за обществено обсъждане, което ще продължи един месец, съобщи правният портал lex.bg.

Една от големите промени в ЗАНН се прави със създаването на нов чл. 79б, който предвижда: „В случай, че нарушителят не желае да обжалва наказателното постановление в частта относно наложената глоба, може да заплати в 14-дневен срок от връчване на наказателното постановление 80 на сто от нейния размер, освен ако специален закон предвижда намален размер на глобата“.

Това поощрение за нарушителите не е новост, но за първи път се въвежда като общо правило в ЗАНН, валидно за всички случаи. Подобен подход беше възприет преди доста години в Закона за движение по пътищата, който предвиди, че ако до 14 дни се плати глобата по електронен фиш, се дължи 70 на сто от нейния размер. Това според авторите на промените в ЗАНН е довело до 86% ръст на събираемостта, затова те прогнозират, че повсеместното прилагане на този институт ще доведе да рязко увеличаване на събираемостта на имуществените санкции.

За първи път в ЗАНН се урежда възможността за сключване на споразумение с наказващия орган (нов чл. 58б).

Тук отново е предвиден „бонус“ за тези, които решат да се споразумеят – наказващият орган определя размера на глобата в размер на 80% от минимума, предвиден за извършеното нарушение. Като със самото споразумение, нарушителят приема да плати до 14 дни от сключването му.

Споразумението е окончателно и има последиците на влязло в сила наказателно постановление.

Увеличава е и срокът за обжалване на постановленията. В момента ЗАНН (чл. 59) дава на нарушителя и на поискалия обезщетение 7 дни за обжалване на постановлението, които започват да текат от връчването му.

Предлага се срокът да стане 14-дневен, какъвто е и срокът за оспорване на административните актове.

За първи път в ЗАНН се въвежда възможност за налагане на наказание под минимума, като се уреждат (в нов чл. 27а) нови правила за определянето му при наличието на изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства.

Освен това в ЗАНН се дават определения за „маловажен случай“ и „явно маловажен случай“, както и се урежда по-детайлно процедурата за предупреждаване на нарушителя, която и сега се прилага в тези хипотези.

 

КОМЕНТАРИ

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Общо гласували: 76

Анкета

ЗА КОГО БИХТЕ ГЛАСУВАЛИ, АКО ИЗБОРИТЕ ЗА КМЕТ НА СОФИЯ БЯХА ДНЕС?
Мая Манолова
45 гласували / 59.21%
Борислав Игнатов
14 гласували / 18.42%
Борис Бонев
14 гласували / 18.42%