"ТЕРМИНАЛ 3" С НОВИ РАЗКРИТИЯ ПО ТЕМАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА МЕДИИТЕ, ЗАПOЧНАТА ОТ 5GMEDIA и BULGARIA NEWS

Автор: 5Gmedia , 12:04, 22 февруари 2019

Какъв е проектът, спечелен от един от съоснователите на “Консерваторъ”, за колко евросредства и какъв срок на изпълнение предвижда той? Ето какво показа проучването на “Терминал 3” по отношение на Васил Булянски и връзката му с “Консерваторъ”:

Напразно ще търсите на интернет страницата на “Консерваторъ” кой издава медията. Има главен редактор (Николай Облаков), редактори, редакционен съвет, колумнисти [sic], гост-автори и дори спонсори. Но няма информация за това, на кого принадлежи изданието “Консерваторъ” – кой е наел и назначил всички тези главни редактори, редактори и т.н.

На помощ тук идва Търговският регистър. В него откриваме дружеството с ограничена отговорност “Консерваторъ” ООД с ЕИК 205348817. Седалището и адресът на управление в София 1510, район Подуяне, жк “Хаджи Димитър” , бл. 57А, ет. 6, ап. 23. Съдружниците в дружеството са двама – Николай Цветанов Облаков, притежаващ 80% от капитала (общо 100 лева) и едноличното дружество с ограничена отговорност “Ви Ес Би Аналисис” ЕООД (на английски език – VSB Analysis) с ЕИК 205436758 с останалите 20% от капитала. Управители заедно и поотделно са Николай Цветанов Облаков и Васил Сашков Булянски.

От своя страна “Ви Ес Би Аналисис” ЕООД е еднолична собственост на същия този управител на “Консерваторъ” ООД – Васил Сашков Булянски. Регистрирано е не в жк “Хаджи Димитър” (както “Консерваторъ” ООД), а на адрес в друг софийски квартал: София 1326, район “Връбница” , жк “Обеля 2”, вх. А, ет. 5, ап. 15.

Проверката на “Терминал 3” установи също така, че  “Консерваторъ” ООД е и заявител на марката, която е на уеб сайта https://conservative.bg, което установява недвусмислено, че въпросното дружество е собственик на тази страница.

По смисъла на Търговския закон Николай Цветанов Облаков и Васил Сашков Булянски са свързани лица. Васил Сашков Булянски също така, упражнява едноличен контрол върху “Ви Ес Би Аналисис” ЕООД, което пък е съдружник в “Консерваторъ” ООД. Булянски, макар да не фигурира никъде на страницата  https://conservative.bg, всъщност е неин съсобственик.

Какво показва разследването на “Терминал 3” във връзка с обединението “Фокус арт груп” и връзката му с МОСВ?

На 25 април 2018 година Министерството на околната среда и водите (МОСВ) открива обществена поръчка със следния предмет: „Създаване на “Български екологичен алманах – 2018” за популяризиране на Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“. Поръчката включва следните три дейности:

Дейност 1 – Проучване, анализ и генериране на текстовото съдържание на „Български екологичен алманах – 2018“;

Дейност 2 – Превод, предпечатна подготовка, художествено оформление/дизайн и печат на хартиен носител на „Български екологичен алманах – 2018“;

Дейност 3 – Създаване на интерактивна електронна карта на „Български екологичен алманах – 2018“.

Прогнозната стойност на поръчката e 600 000 лева без ДДС. Необходимите финансови средства се осигуряват по приоритетна ос 6 на Оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020 г.” С други думи, парите за изпълнението на поръчката са от европейски фондове.

В крайния срок за подаване на оферта по процедурата възложителят (МОСВ) установява, че има… само една подадена оферта (?!). Тя е от обединение (гражданско дружество) “Фокус Арт Груп” ДЗЗД. Обединението се състои от следните участници:

“Фокус Нунти” ООД, ЕИК 130552817. Дружеството е контролирано от Красимир Асенов Узунов, притежаващ 90% от капитала (общо 5000 лева), който е и управител на дружеството. Това е същият Красимир Узунов, който ръководи електронната информационна агенция “Фокус” и едноименните радиостанции в страната и за когото стана известно още през 2009 г., че е бил нещатен сътрудник на Държавна сигурност – ДС, управление III-Х-I – с агентурен псевдоним “Завадски”. Интересно е, че през 1990 г. с протокол № 87/1990 г. е направено предложение за унищожаване на личното му дело (IА-29901) и работното дело (IР-15638). През 1990 г. става известен с прякора „Поручика“, след като публикува коментар във вестник „Демокрация“, подписан като “Поручик” Красимир Узунов. От години са известни близките връзки между вицепремиера и военен министър Красимир Каракачанов, с ДС псевдоним “Иван” и неговия съименник Поручика Узунов. През 2018 г. министърът награждава Поручика със знак „Достойнство и чест“ на МО.

“Витамин Арт” ЕООД, ЕИК 175103531. Едноличен собственик и управител е Тетяна Валериевна Узунова. Интересно е, че притежава същата фамилия като Красимир Узунов и би могло да се предположи, че двамата са свързани лица по смисъла на Търговския закон. Но може и да е съвпадение. Двете дружества не са регистрирани на един и същи адрес.

“Макенроу груп” ЕООД, ЕИК 205115421. Освен интересното име, свързано с американския тенис шампион от близкото минало, Джон Макенроу, дружеството е с едноличен собственик и управител Васил Сашков Булянски. Интересен факт: справка в Търговския регистър показва, че дружеството е регистрирано след обявяване на обществената поръчка и около 2 седмици преди да изтече крайният срок за подаване на оферти. Чудно, какво ли е наложило създаването на това дружество точно така и точно тогава?

Ценовата оферта, с която обединение “Фокус Арт Груп” ДЗЗД – единственият участник в процедурата, е определено за изпълнител, е 578 500 лв. без ДДС, или 694 200 лв. с ДДС. Струва си да разгледаме по-подробно офертата на обединението, обявено за изпълнител. Оферираните цени са, както следва:

  • Дейност 1 – 168 000 лв.
  • Дейност 2 – общо 260 000 лв.
  • Дейност 3 – 150 000 лв.

От теническото предложение на обединението става ясно, че това са цени за две книжни тела от 1000-1200 стр., които ще бъдат отпечатани на български (1500 бр.) и на английски език (1500 бр.). Детайли от офертата: само за печата на книжните тела се предвижда цена от 150 000 лв. – по 50 лв. на брой. За художествено оформление и дизайн са предвидени 50 000 лв. За проучване, анализ и генериране на текстовото съдържание на „Български екологичен алманах – 2018“ са предвидени 168 500 лв.

Договорът е сключен на 9 юли 2018 година. Съгласно разпоредбите му, всички дейности (1,2 и 3) трябва да приключат 240 дни след сключването му. Това означава, че срокът на изпълнение по проекта трябва да е приключил на 6 март 2019 гсъс съответните констативни протоколи. Въпрос е на проверка от страна на компетентните власти, дали това се е случило по надлежния ред. 

Да се върнем на Васил Булянски и участието му в тази обществена поръчка с възложител МОСВ… Министър в това печално известно министерство в последното правителство на Борисов е Нено Димов. Той пое този пост на 4 май 2017 година, след като бе избран от 44-то Народно събрание. Към този момент Димов е председател на Института за дясна политика (ИДП). Сменен е по-малко от месец по-късно (т.е. заемал е позицията и докато е бил министър) от Ирена Тодорова. На сайта на ИДП информацията е, че от юли 2014 година председател на Управителния съвет на ИДП е Нено Димов, а негов заместник оттогава е Георги Харизанов. Харизанов понастоящем е директор на “ТВ Европа”, а телевизионната му кариера стартира като водещ в “Канал 3”И двете телевизии са свързани с Делян Пеевски.

Ето информацията за европейските грантове за оперативни програми за електронни медии, публикувана в 5Gmedia.bg, раздадени от властта на телевизии:

№1 Нова телевизия (плюс радио Нова нюз и сайт) – 1 561 626,84 лева,

№2 Българска национална телевизия – 1 080 006,73 лева

№3 bTV (плюс електронни медии на бТВ Медия груп) – 1 051 344,41 лева,

№4 ТВ Европа – 480 744 лева,

№5 Канал 3 – 397 764,80 лева.

Др.

Друг интересен факт е, че в едно интервю на действащия министър на околната среда и водите Нено Димов, в предаването “Тази събота” на bTV, той казва, че е от квотата на ВМРО в праителството.

Това е много интересно откритие за нас, тъй като в момента, без да искаме, правим връзка между министъра, “консерватора” Булянски, “Поручика” Узунов, вицепремиера и военен министър Каракачанов, ИДП, сайта “Консерваторъ” и многобройните знайни и незнайни “консерватори” или “либертарианци” и “мислители”.

Още факти в интерес на обективната истина: длъжни сме да заявим, че “Терминал 3” се издържа изцяло от дарения и лични средства на основателите си. От създаването си през 2016 г. медията не е получила външно финансиране освен по два малки проекта, в които си партнираме с “Българския фонд за жените”. Ние твърдо вярваме, че качествената журналистика в България заслужава подкрепа и от европейски фондове, и от неправителствени организации, и от индивидуални дарители. Коментираме популизма, на който сме свидетели в случаите, в които има явно разминаване между отстояваните позиции и действия в този контекст.

КОМЕНТАРИ

От: EdwardBalay 23 септември 2019
<b>Romantic Piano</b> @esif22 #background #beautiful #calm #cinematic #commercial #contemplative #dramatic #dreamy #elegant #emotional #film #hopeful #inspiration #inspirational #inspiring #love #motivational #nostalgic #peaceful #piano #positive #reflective #romantic #sentimental #slideshow #soft #strings #thoughtful #uplifting #wedding http://v.ht/ewWH
От: avezoqefujopi 23 септември 2019
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Buy Amoxicillin <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Buy Amoxil 500mg</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
От: uoxhejo 23 септември 2019
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Order Amoxicillin 500mg <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin 500mg Capsules</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
От: eldoron 23 септември 2019
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin For Sale <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Buy Amoxicillin Online</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
От: efucuix 23 септември 2019
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin Online <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">18</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
От: aufiqiokot 23 септември 2019
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin 500mg Capsules <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
От: enalolatiqawo 23 септември 2019
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin 500mg <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin No Prescription</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
От: eqocuxapu 23 септември 2019
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin 500mg Capsules <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin 500 Mg</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
От: ibakaxaakuni 23 септември 2019
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Buy Amoxicillin</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
От: emibewhkeriy 23 септември 2019
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Buy Amoxicillin Online <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin 500mg Capsules</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
От: ezireisibof 23 септември 2019
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin 500 Mg <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">18</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
От: gozokebabaloj 23 септември 2019
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin For Sale <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin 500 Mg</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
От: otafawesfuk 23 септември 2019
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin 500mg <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
От: axozubepigi 23 септември 2019
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin 500mg <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin No Prescription</a> rxm.ilnr.5gmedia.bg.ayi.bm http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
От: avaqozocerut 23 септември 2019
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Buy Amoxicillin <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin</a> yzz.yabw.5gmedia.bg.uvz.ey http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
От: fosufiiserofu 23 септември 2019
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Buy Amoxicillin <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Buy Amoxicillin Online</a> vja.otsf.5gmedia.bg.omn.dd http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
От: ajukarexefqay 23 септември 2019
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin 500mg Capsules <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Buy Amoxicillin</a> kof.gtzy.5gmedia.bg.sso.sm http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
От: aazdidambod 23 септември 2019
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Buy Amoxicillin Online <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin</a> aab.fsig.5gmedia.bg.fhg.rs http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
От: itutajilon 23 септември 2019
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">18</a> hzf.zgak.5gmedia.bg.jmf.sy http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
От: ugureuqurivo 23 септември 2019
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin 500 Mg <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin Online</a> qcc.ieog.5gmedia.bg.yru.kn http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
От: iqitonigox 23 септември 2019
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - 18 <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin 500mg</a> owj.daux.5gmedia.bg.pwc.nr http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
От: Thomasmok 23 септември 2019
<center><b>AmegaBOOM – невероятный бездепозитный бонус для новых клиентов</b></center> <a href=https://www.amegafx.com/?ref=TM8SKV3Y><img src="http://i.yapx.ru/ECIGV.png"></a> <b>AmegaBOOM</b> — эпический мегабонус, аналогов которому Вы еще не видели! ЛЮБОЙ желающий имеет УНИКАЛЬНУЮ возможность получить ОГРОМНЫЙ бонус до 1000 USD на свой торговый счет! Принимайте участие в этой массовой промоакции и приглашайте трейдеров со всего мира! Получайте 10 USD за каждого привлеченного в акцию участника. Увеличивайте свой бонус до максимума! Бонус полностью в Ваших руках! :) <b>AmegaBOOM это:</b> - Бонус для каждого трейдера - 15 USD каждому новому клиенту - 10 USD за каждого привлеченного нового клиента - Возможность увеличить бонус до 1000 USD - Мгновенное начисление бонуса - Свободный вывод прибыли - Не требуется внесение собственных средств - Возможность расширить свою партнерскую сеть и получать постоянный доход - Торговля на реальном счете без рисков и собственных вложений. - Круглосуточный вывод прибыли в неограниченном объеме. - Использование роботов и любых торговых стратегий, в т.ч. скальпинг. <b>Порядок предоставления бонуса</b> 1) <a href=http://bit.ly/amegaboom>Зарегистрируйтесь</a>; 2) Пройдите верификацию аккаунта; <b>Для прохождения полной верификации, Вам необходимо:</b> - Заполнить все поля в профиле в личном кабинете. - Подтвердить номер мобильного телефон и адрес электронной почты, указанные при регистрации. - Отправить с подтвержденного на предыдущем этапе адреса электронной почты на адрес security@amegafx.com цветные фото документов, подтверждающих указанные Вами в профиле данные. 3) Откройте торговый счет Premium Promo MT5 в валюте USD с плечем 1:100; 4) На <a href=http://bit.ly/amegaboom>странице Промоакции</a> в специальной форме выбрать необходимый для участия торговый счет и нажать кнопку Принять участие; <center><b><a href=http://bit.ly/amegaboom>Регистрация</a></b><center>
От: Thomasmok 23 септември 2019
<center><b>AmegaBOOM – невероятный бездепозитный бонус для новых клиентов</b></center> <a href=https://www.amegafx.com/?ref=TM8SKV3Y><img src="http://i.yapx.ru/ECIGV.png"></a> <b>AmegaBOOM</b> — эпический мегабонус, аналогов которому Вы еще не видели! ЛЮБОЙ желающий имеет УНИКАЛЬНУЮ возможность получить ОГРОМНЫЙ бонус до 1000 USD на свой торговый счет! Принимайте участие в этой массовой промоакции и приглашайте трейдеров со всего мира! Получайте 10 USD за каждого привлеченного в акцию участника. Увеличивайте свой бонус до максимума! Бонус полностью в Ваших руках! :) <b>AmegaBOOM это:</b> - Бонус для каждого трейдера - 15 USD каждому новому клиенту - 10 USD за каждого привлеченного нового клиента - Возможность увеличить бонус до 1000 USD - Мгновенное начисление бонуса - Свободный вывод прибыли - Не требуется внесение собственных средств - Возможность расширить свою партнерскую сеть и получать постоянный доход - Торговля на реальном счете без рисков и собственных вложений. - Круглосуточный вывод прибыли в неограниченном объеме. - Использование роботов и любых торговых стратегий, в т.ч. скальпинг. <b>Порядок предоставления бонуса</b> 1) <a href=http://bit.ly/amegaboom>Зарегистрируйтесь</a>; 2) Пройдите верификацию аккаунта; <b>Для прохождения полной верификации, Вам необходимо:</b> - Заполнить все поля в профиле в личном кабинете. - Подтвердить номер мобильного телефон и адрес электронной почты, указанные при регистрации. - Отправить с подтвержденного на предыдущем этапе адреса электронной почты на адрес security@amegafx.com цветные фото документов, подтверждающих указанные Вами в профиле данные. 3) Откройте торговый счет Premium Promo MT5 в валюте USD с плечем 1:100; 4) На <a href=http://bit.ly/amegaboom>странице Промоакции</a> в специальной форме выбрать необходимый для участия торговый счет и нажать кнопку Принять участие; <center><b><a href=http://bit.ly/amegaboom>Регистрация</a></b><center>
От: Thomasmok 23 септември 2019
<center><b>AmegaBOOM – невероятный бездепозитный бонус для новых клиентов</b></center> <a href=https://www.amegafx.com/?ref=TM8SKV3Y><img src="http://i.yapx.ru/ECIGV.png"></a> <b>AmegaBOOM</b> — эпический мегабонус, аналогов которому Вы еще не видели! ЛЮБОЙ желающий имеет УНИКАЛЬНУЮ возможность получить ОГРОМНЫЙ бонус до 1000 USD на свой торговый счет! Принимайте участие в этой массовой промоакции и приглашайте трейдеров со всего мира! Получайте 10 USD за каждого привлеченного в акцию участника. Увеличивайте свой бонус до максимума! Бонус полностью в Ваших руках! :) <b>AmegaBOOM это:</b> - Бонус для каждого трейдера - 15 USD каждому новому клиенту - 10 USD за каждого привлеченного нового клиента - Возможность увеличить бонус до 1000 USD - Мгновенное начисление бонуса - Свободный вывод прибыли - Не требуется внесение собственных средств - Возможность расширить свою партнерскую сеть и получать постоянный доход - Торговля на реальном счете без рисков и собственных вложений. - Круглосуточный вывод прибыли в неограниченном объеме. - Использование роботов и любых торговых стратегий, в т.ч. скальпинг. <b>Порядок предоставления бонуса</b> 1) <a href=http://bit.ly/amegaboom>Зарегистрируйтесь</a>; 2) Пройдите верификацию аккаунта; <b>Для прохождения полной верификации, Вам необходимо:</b> - Заполнить все поля в профиле в личном кабинете. - Подтвердить номер мобильного телефон и адрес электронной почты, указанные при регистрации. - Отправить с подтвержденного на предыдущем этапе адреса электронной почты на адрес security@amegafx.com цветные фото документов, подтверждающих указанные Вами в профиле данные. 3) Откройте торговый счет Premium Promo MT5 в валюте USD с плечем 1:100; 4) На <a href=http://bit.ly/amegaboom>странице Промоакции</a> в специальной форме выбрать необходимый для участия торговый счет и нажать кнопку Принять участие; <center><b><a href=http://bit.ly/amegaboom>Регистрация</a></b><center>
От: Thomasmok 23 септември 2019
[center][b]AmegaBOOM – невероятный бездепозитный бонус для новых клиентов[/b][/center] [url=https://www.amegafx.com/?ref=TM8SKV3Y][img]http://i.yapx.ru/ECIGV.png[/img][/url] [b]AmegaBOOM[/b] — эпический мегабонус, аналогов которому Вы еще не видели! ЛЮБОЙ желающий имеет УНИКАЛЬНУЮ возможность получить ОГРОМНЫЙ бонус до 1000 USD на свой торговый счет! Принимайте участие в этой массовой промоакции и приглашайте трейдеров со всего мира! Получайте 10 USD за каждого привлеченного в акцию участника. Увеличивайте свой бонус до максимума! Бонус полностью в Ваших руках! :) [b]AmegaBOOM это:[/b] - Бонус для каждого трейдера - 15 USD каждому новому клиенту - 10 USD за каждого привлеченного нового клиента - Возможность увеличить бонус до 1000 USD - Мгновенное начисление бонуса - Свободный вывод прибыли - Не требуется внесение собственных средств - Возможность расширить свою партнерскую сеть и получать постоянный доход - Торговля на реальном счете без рисков и собственных вложений. - Круглосуточный вывод прибыли в неограниченном объеме. - Использование роботов и любых торговых стратегий, в т.ч. скальпинг. [b]Порядок предоставления бонуса[/b] 1) [url=http://bit.ly/amegaboom]Зарегистрируйтесь[/url]; 2) Пройдите верификацию аккаунта; [b]Для прохождения полной верификации, Вам необходимо:[/b] - Заполнить все поля в профиле в личном кабинете. - Подтвердить номер мобильного телефон и адрес электронной почты, указанные при регистрации. - Отправить с подтвержденного на предыдущем этапе адреса электронной почты на адрес security@amegafx.com цветные фото документов, подтверждающих указанные Вами в профиле данные. 3) Откройте торговый счет Premium Promo MT5 в валюте USD с плечем 1:100; 4) На [url=http://bit.ly/amegaboom]странице Промоакции[/url] в специальной форме выбрать необходимый для участия торговый счет и нажать кнопку Принять участие; [center][b][url=http://bit.ly/amegaboom]Регистрация[/url][/b][center]
От: Thomasmok 23 септември 2019
<center><b>AmegaBOOM – невероятный бездепозитный бонус для новых клиентов</b></center> <a href=https://www.amegafx.com/?ref=TM8SKV3Y><img src="http://i.yapx.ru/ECIGV.png"></a> <b>AmegaBOOM</b> — эпический мегабонус, аналогов которому Вы еще не видели! ЛЮБОЙ желающий имеет УНИКАЛЬНУЮ возможность получить ОГРОМНЫЙ бонус до 1000 USD на свой торговый счет! Принимайте участие в этой массовой промоакции и приглашайте трейдеров со всего мира! Получайте 10 USD за каждого привлеченного в акцию участника. Увеличивайте свой бонус до максимума! Бонус полностью в Ваших руках! :) <b>AmegaBOOM это:</b> - Бонус для каждого трейдера - 15 USD каждому новому клиенту - 10 USD за каждого привлеченного нового клиента - Возможность увеличить бонус до 1000 USD - Мгновенное начисление бонуса - Свободный вывод прибыли - Не требуется внесение собственных средств - Возможность расширить свою партнерскую сеть и получать постоянный доход - Торговля на реальном счете без рисков и собственных вложений. - Круглосуточный вывод прибыли в неограниченном объеме. - Использование роботов и любых торговых стратегий, в т.ч. скальпинг. <b>Порядок предоставления бонуса</b> 1) <a href=http://bit.ly/amegaboom>Зарегистрируйтесь</a>; 2) Пройдите верификацию аккаунта; <b>Для прохождения полной верификации, Вам необходимо:</b> - Заполнить все поля в профиле в личном кабинете. - Подтвердить номер мобильного телефон и адрес электронной почты, указанные при регистрации. - Отправить с подтвержденного на предыдущем этапе адреса электронной почты на адрес security@amegafx.com цветные фото документов, подтверждающих указанные Вами в профиле данные. 3) Откройте торговый счет Premium Promo MT5 в валюте USD с плечем 1:100; 4) На <a href=http://bit.ly/amegaboom>странице Промоакции</a> в специальной форме выбрать необходимый для участия торговый счет и нажать кнопку Принять участие; <center><b><a href=http://bit.ly/amegaboom>Регистрация</a></b><center>
От: elitumaje 23 септември 2019
http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ - Amoxil Side Affects <a href="http://mewkid.net/buy-amoxicillin/">Amoxicillin</a> kqa.cwck.5gmedia.bg.soa.ah http://mewkid.net/buy-amoxicillin/
От: uiguyujuyuv 23 септември 2019
http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ - Amoxicillin No Prescription <a href="http://mewkid.net/buy-amoxicillin/">Amoxicillin 500mg</a> jpy.mhwi.5gmedia.bg.dpx.gd http://mewkid.net/buy-amoxicillin/
От: Thomasmok 23 септември 2019
<center><b>AmegaBOOM – невероятный бездепозитный бонус для новых клиентов</b></center> <a href=http://lets-go.icu/forex><img src="http://i.yapx.ru/ECIGV.png"></a> <b>AmegaBOOM</b> — эпический мегабонус, аналогов которому Вы еще не видели! ЛЮБОЙ желающий имеет УНИКАЛЬНУЮ возможность получить ОГРОМНЫЙ бонус до 1000 USD на свой торговый счет! Принимайте участие в этой массовой промоакции и приглашайте трейдеров со всего мира! Получайте 10 USD за каждого привлеченного в акцию участника. Увеличивайте свой бонус до максимума! Бонус полностью в Ваших руках! :) <b>AmegaBOOM это:</b> - Бонус для каждого трейдера - 15 USD каждому новому клиенту - 10 USD за каждого привлеченного нового клиента - Возможность увеличить бонус до 1000 USD - Мгновенное начисление бонуса - Свободный вывод прибыли - Не требуется внесение собственных средств - Возможность расширить свою партнерскую сеть и получать постоянный доход - Торговля на реальном счете без рисков и собственных вложений. - Круглосуточный вывод прибыли в неограниченном объеме. - Использование роботов и любых торговых стратегий, в т.ч. скальпинг. <b>Порядок предоставления бонуса</b> 1) <a href=http://lets-go.icu/forex>Зарегистрируйтесь</a>; 2) Пройдите верификацию аккаунта; <b>Для прохождения полной верификации, Вам необходимо:</b> - Заполнить все поля в профиле в личном кабинете. - Подтвердить номер мобильного телефон и адрес электронной почты, указанные при регистрации. - Отправить с подтвержденного на предыдущем этапе адреса электронной почты на адрес security@amegafx.com цветные фото документов, подтверждающих указанные Вами в профиле данные. 3) Откройте торговый счет Premium Promo MT5 в валюте USD с плечем 1:100; 4) На <a href=http://lets-go.icu/forex>странице Промоакции</a> в специальной форме выбрать необходимый для участия торговый счет и нажать кнопку Принять участие; <center><b><a href=http://lets-go.icu/forex>Регистрация</a></b><center>
От: Thomasmok 23 септември 2019
<center><b>AmegaBOOM – невероятный бездепозитный бонус для новых клиентов</b></center> <a href=http://lets-go.icu/forex><img src="http://i.yapx.ru/ECIGV.png"></a> <b>AmegaBOOM</b> — эпический мегабонус, аналогов которому Вы еще не видели! ЛЮБОЙ желающий имеет УНИКАЛЬНУЮ возможность получить ОГРОМНЫЙ бонус до 1000 USD на свой торговый счет! Принимайте участие в этой массовой промоакции и приглашайте трейдеров со всего мира! Получайте 10 USD за каждого привлеченного в акцию участника. Увеличивайте свой бонус до максимума! Бонус полностью в Ваших руках! :) <b>AmegaBOOM это:</b> - Бонус для каждого трейдера - 15 USD каждому новому клиенту - 10 USD за каждого привлеченного нового клиента - Возможность увеличить бонус до 1000 USD - Мгновенное начисление бонуса - Свободный вывод прибыли - Не требуется внесение собственных средств - Возможность расширить свою партнерскую сеть и получать постоянный доход - Торговля на реальном счете без рисков и собственных вложений. - Круглосуточный вывод прибыли в неограниченном объеме. - Использование роботов и любых торговых стратегий, в т.ч. скальпинг. <b>Порядок предоставления бонуса</b> 1) <a href=http://lets-go.icu/forex>Зарегистрируйтесь</a>; 2) Пройдите верификацию аккаунта; <b>Для прохождения полной верификации, Вам необходимо:</b> - Заполнить все поля в профиле в личном кабинете. - Подтвердить номер мобильного телефон и адрес электронной почты, указанные при регистрации. - Отправить с подтвержденного на предыдущем этапе адреса электронной почты на адрес security@amegafx.com цветные фото документов, подтверждающих указанные Вами в профиле данные. 3) Откройте торговый счет Premium Promo MT5 в валюте USD с плечем 1:100; 4) На <a href=http://lets-go.icu/forex>странице Промоакции</a> в специальной форме выбрать необходимый для участия торговый счет и нажать кнопку Принять участие; <center><b><a href=http://lets-go.icu/forex>Регистрация</a></b><center>
От: Thomasmok 23 септември 2019
[center][b]AmegaBOOM – невероятный бездепозитный бонус для новых клиентов[/b][/center] [url=http://lets-go.icu/forex][img]http://i.yapx.ru/ECIGV.png[/img][/url] [b]AmegaBOOM[/b] — эпический мегабонус, аналогов которому Вы еще не видели! ЛЮБОЙ желающий имеет УНИКАЛЬНУЮ возможность получить ОГРОМНЫЙ бонус до 1000 USD на свой торговый счет! Принимайте участие в этой массовой промоакции и приглашайте трейдеров со всего мира! Получайте 10 USD за каждого привлеченного в акцию участника. Увеличивайте свой бонус до максимума! Бонус полностью в Ваших руках! :) [b]AmegaBOOM это:[/b] - Бонус для каждого трейдера - 15 USD каждому новому клиенту - 10 USD за каждого привлеченного нового клиента - Возможность увеличить бонус до 1000 USD - Мгновенное начисление бонуса - Свободный вывод прибыли - Не требуется внесение собственных средств - Возможность расширить свою партнерскую сеть и получать постоянный доход - Торговля на реальном счете без рисков и собственных вложений. - Круглосуточный вывод прибыли в неограниченном объеме. - Использование роботов и любых торговых стратегий, в т.ч. скальпинг. [b]Порядок предоставления бонуса[/b] 1) [url=http://lets-go.icu/forex]Зарегистрируйтесь[/url]; 2) Пройдите верификацию аккаунта; [b]Для прохождения полной верификации, Вам необходимо:[/b] - Заполнить все поля в профиле в личном кабинете. - Подтвердить номер мобильного телефон и адрес электронной почты, указанные при регистрации. - Отправить с подтвержденного на предыдущем этапе адреса электронной почты на адрес security@amegafx.com цветные фото документов, подтверждающих указанные Вами в профиле данные. 3) Откройте торговый счет Premium Promo MT5 в валюте USD с плечем 1:100; 4) На [url=http://lets-go.icu/forex]странице Промоакции[/url] в специальной форме выбрать необходимый для участия торговый счет и нажать кнопку Принять участие; [center][b][url=http://lets-go.icu/forex]Регистрация[/url][/b][center]
От: ekezomaza 23 септември 2019
http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ - Amoxicillin Online <a href="http://mewkid.net/buy-amoxicillin/">Buy Amoxicillin</a> vuw.ulwv.5gmedia.bg.coh.kt http://mewkid.net/buy-amoxicillin/
От: ukavepituveb 23 септември 2019
http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ - Amoxil Side Affects <a href="http://mewkid.net/buy-amoxicillin/">Amoxicillin No Prescription</a> rvj.kxva.5gmedia.bg.ykl.uq http://mewkid.net/buy-amoxicillin/

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Общо гласували: 99

Анкета

ЗА КОГО БИХТЕ ГЛАСУВАЛИ, АКО ИЗБОРИТЕ ЗА КМЕТ НА СОФИЯ БЯХА ДНЕС?
Мая Манолова
59 гласували / 59.6%
Борислав Игнатов
19 гласували / 19.19%
Борис Бонев
16 гласували / 16.16%