ДЪЛЖИМ ПЛАЩАНЕТО НА ГЛОБАТА ДО ДВЕ ГОДИНИ ОТ НАЛАГАНЕТО Й

Автор: 5 GmediA 07:21, 22 юли 2019

Глобата, наложена като административното наказание, не се събира, ако са изтекли две години от налагането й. Това става ясно от тълкувателно решение  № 2 от 2017 г. по доклад на съдия Аглика Адамова от ВАС, пише "Де Факто".

Решението е взето от Общо събрание на съдиите от I и II колегии на ВАС в съдебно заседание. С него се слага край на противоречивата съдебна практика, според която  едни съдебни състави приемат, че давността за изпълнение на глобата е  2-годишна по ЗАНН,  а други прилагат 5 -годишна давност по ДОПК.

Глобата, като вид административно наказание, предполага срочност на изпълнението, за да се реализира своевременно административно-наказателната отговорност и да има превантивен ефект. Именно това предполага и по-кратките давностни срокове за  изпълнението на административното наказание, аргументират се съдиите.

Тълкувателното дело бе образувано по искане на председателя на Върховния административен съд. Искането е обосновано с  противоречива практика между административните съдилища по въпроса.


Общо гласували: 12

Анкета

ОДОБРЯВАТЕ ЛИ ВЛИЗАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА?
Не
9 гласували / 75%
Да
3 гласували / 25%