ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛА БАНКА ПОТВЪРДИ СТАБИЛНОСТТА НА ШЕСТТЕ ПРОВЕРЯВАНИ БЪЛГАРСКИ БАНКИ

Автор: 5 GmediA 13:16, 27 юли 2019
Източник: ECB

Стрес тестовете на Европейската централна банка за шест български банки вече приключиха. На 26 юли вечерта банковия надзор на ЕЦБ разпространи специално прессъобщение по случая. Обект на проверката бяха шест банки - УниКредит Булбанк АД, Банка ДСК ЕАД, Обединена българска банка АД, Първа инвестиционна банка АД, Централна кооперативна банка АД и Инвестбанк АД.

В съобщението на ЕЦБ се съобщава, че всички проверявани банки са се съгласили констатациите да бъдат оповестени. Пак там изрично е подчертано, че българските органи ще предприемат последващи действия въз основа на констатациите на ЕЦБ.

"Прегледът на качеството на активите има по-скоро пруденциален, отколкото счетоводен характер и осигурява на ЕЦБ моментна оценка на балансовата стойност на активите на банките на определена дата (за шестте български банки това е 31 декември 2018 г.). Този преглед също така определя дали е необходимо укрепване на капиталовата база на банката. Прегледът на качеството на активите на българските банки бе извършен въз основа на актуализираната методология на ЕЦБ за ПКА, която беше публикувана през юни 2018 г. и в нея бе взет предвид ефектът от счетоводния стандарт МСФО 9", се казва в съобщението на ЕЦБ. Това е важно уточнение, защото изискванията на МСФО 9 по отношение на заделянето на провизии по отпуснатите от банките кредити са в пъти по-строги от правилата, които действаха до 2018-а.

Резултатите показват, че две от банките - ПИБ и Инвестбанк, отговарят на минималното изискване за капиталова адекватност от 8%, но и при базовия, и при негативния сценарий на стрес теста при тях се отчита недостиг.

Необходимостта от допълнително укрепване на капиталовите позиции е определена въз основа на същите прагови съотношения като в предходните стрес тестове: съотношение на базовия собствен капитал от първи ред (БСК1) в размер на 8% за прегледа на качеството на активите и базовия сценарий на стрес теста и 5,5% за утежнения сценарий на стрес теста. Съотношението на БСК1 е ключов измерител на финансовата устойчивост на една банка.

 

КОМЕНТАРИ

От: Толев 9 декември 2019
Добра новина, която потвърждава, че банковият сектор в България е стабилен и страната ни продължава успешно пътя си към чакалнята на Еврозоната.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Общо гласували: 12

Анкета

КОЙ НОСИ ГЛАВНАТА ВИНА ЗА ВОДНИЯ РЕЖИМ В ПЕРНИК, СПОРЕД ВАС?
Министърът на околната среда
7 гласували / 58.33%
Министърът на регионалното развитие
3 гласували / 25%
Бившият кмет на Перник
2 гласували / 16.67%