МОН ОБЯВИ ВАКАНЦИИТЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Автор: 5 GmediA 08:24, 28 юли 2020
Източник: 5GMedia

МОН обяви кога ще бъдат ваканциите за учениците през следващата учебна година. 

Според предложения график ваканцията между двата учебни срока ще бъде от 1 до 3 февруари, като така учениците ще почиват общо 5 дни. Вторият учебен срок ще започне на 4 февруари.

Предлага се есенната ваканция да е от 30 октомври до 1 ноември, а Коледната от 24 декември до 3 януари.

От 3 до 11 април ще бъде пролетната ваканция за учениците от I до ХI клас, а от 8 до 11 април няма да учат дванадесетокласниците, които ще завършат на 14 май 2021 г.

На 31 май ще приключи учебната година за децата от I до III клас, като се предвижда допълнително една седмица за проектни дейности – до 7 юни.

На 16 юни завършва учебната година за учениците от IV до VI клас. До 30 юни ще учат петокласниците и шестокласниците от паралелките в спортни училища, както и учениците от VII до ХI клас.

От просветното министерство предлагат държавните зрелостни изпити да се проведат на 19 май по български език и литература и на 21 май - за втория изпит. ДЗИ по желание пък следва да се проведат в периода 26-31 май. 

Предлага се Национално външно оценяване (НВО) по български език и литература за VII и за Х клас да бъде на 11 юни, а по математика - на 14 юни. На 15 юни ще са изпитите по чужд език за учениците от VII и Х клас. Изпитът по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности на десетокласниците ще бъде в периода 16-18 юни.

Планирано е четвъртокласниците да се явят на НВО по български и литература на 27 май, а по математика - на 28 май.

Държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация за ученици завършили преди и през учебната 2020-2021 година са планирани на 4 юни за втора и трета степен на професионална квалификация и на 19 юли - за първа степен. Придобили право да положат държавен изпит по теория/държавен изпит - част по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2020/21 година ще се явят на 21 януари и на 9 септември.

Последни новини

Общо гласували: 336

Анкета

ОДОБРЯВАТЕ ЛИ РАЗЧИСТВАНЕТО НА КРЪСТОВИЩАТА В СТРАНАТА ОТ ПАЛАТКИТЕ НА НЯКОИ ПРОТЕСТИРАЩИ?
Да
323 гласували / 96.13%
Не
13 гласували / 3.87%
Нямам отношение
0 гласували / 0%