ДЪРЖАВНИЯТ ДЕПАРТАМЕНТ НА САЩ: КОРУПЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ ПРОДЪЛЖАВА ДА ПРИТЕСНЯВА АМЕРИКАНСКИТЕ ИНВЕСТИТОРИ

Автор: 5 GmediA 09:09, 11 септември 2020

Американските инвеститори остават загрижени за върховенството на закона в България. Те подлагат под съмнение възможността на българското правителство да спазва договорите си. Това е едно от заключенията в тазгодишния доклад за инвестиционния климат в България на Държавния департамент на Съединените щати.

Според инвеститорите корупцията у нас е ендемична, особено по отношение на големи инфраструктурни проекти и в енергийния сектор. Те цитират и други проблеми, възпрепятстващи инвестициите, като непредсказуемост поради чести регулаторни и законодателни промени и бавна съдебна система.

Много инвеститори разглеждат България като привлекателна дестинация с държавни стимули за нови инвестиции. Страната продължава да предлага една от най-евтината работна ръка в ЕС и ниски и фиксирани корпоративни такси и данъци върху доходите. Въпреки това, постоянното покачване на заплатите, значително изпреварващо темпа на растеж на производителността на труда, може постепенно да наруши това конкурентно предимство, посочват от Държавния департамент на САЩ.

Пандемията от COVID-19 нанесе удар върху българската икономика, което доведе до мащабни съкращения и преизчисляване на БВП за 2020 г. от растеж от около 3 % до свиване с 3 %.

Индексът за възприятие на корупцията на Transparency International (TI) за 2018 г. поставя България на последно място сред държавите от ЕС и на 74-то място сред 180 държави.

По отношение на малкия и среден бизнес се споменава, че България обикновено подкрепя създаването и развитието на такъв във връзка с финансираните от ЕС програми за иновации и конкурентоспособност и със специален акцент върху насърчаването на износа. Държавната Българска банка за развитие (БРР) се ангажира да подкрепя малкия и средния бизнес в България, но неотдавнашното предоставяне на кредити на големи предприятия, поставиха това под въпрос.

България е отстъпила с две места и е поставена на 61-во място (от 190 изследвани икономики в целия свят) в индекса за правене на бизнес (Doing Business) за 2020 г. на Световната банка, като е постигнала най-нисък резултат в категорията „Стартиране на нов бизнес“ (113-то място). За този резултат „вината“ е на относително големия брой административни процедури.

Като цяло регулаторната среда в България се характеризира със сложност, липса на прозрачност и произволно или слабо прилагане. Тези фактори създават стимули за корупция, се посочва в доклада.

Бюджетът на страната се оценява като прозрачен и в съответствие с международните стандарти и принципи. Данните за държавния дълг са публично достъпни, но данните за дълга, натрупани от държавни компании, не са, пише още в оценката за България.

В частта за съдебната система е записано, че приетата през 1991 г. Конституция служи като основа на правната система и създава независима съдебна власт, състояща се от съдии, прокурори и следователи.

Съдебната власт продължава да бъде една от институциите с най-малко доверие в страната, с широко разпространени твърдения за непотизъм, корупция и неправомерно политическо и бизнес влияние.

Инвеститорите смятат, че съдебната практика е непоследователна и че националното законодателство се използва за възпиране на конкуренцията от чуждестранни инвеститори.

По отношение борбата с корупцията се подчертава, че има известен напредък при справянето с дребната корупция. Широко разпространената корупция на по-високо ниво, особено при обществените поръчки и използването на средства от ЕС, продължава да бъде един от най-трудните проблеми в инвестиционния климат в България.

Докладът отбелязва като положителна стъпка приемането на България в чакалнята на Еврозоната – ERM II, като се подчертава, че приемането на еврото би премахнало напълно валутния риск и би помогнало за намаляване на транзакционните разходи с някои от ключовите търговски партньори на страната.

Източник: БГНЕС

 

Последни новини

Общо гласували: 37

Анкета

ОДОБРЯВАТЕ ЛИ ПРЕДПРИЕТИТЕ ОТ МОН МЕРКИ СРЕЩУ COVID-19 В УЧИЛИЩАТА?
Дори ми се струват прекалени
15 гласували / 40.54%
Да, напълно
14 гласували / 37.84%
Не, предпочитам дистанционно образование за децата си
7 гласували / 18.92%