СЪДИИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА ПРОТЕСТИРАТ СРЕЩУ ВЪВЕЖДАНЕТО НА НОВ СОФТУЕР

Автор: 5 GmediA 09:50, 16 септември 2020
Източник: Веселин Боришев

Съдии и служители от различни краища на страната се присъединяват към призива на колегите им от Софийския районен съд (СРС) за спиране на Единната информационна система на съдилища (ЕИСС) до отстраняване на недостатъците ѝ, съобщи lex.bg.

До момента в подписки подкрепата си са изразили магистрати и служители от Пловдив, Благоевград, Каварна, Ловеч, Смолян, Севлиево и Враца, както и над 70 служители от СРС.

Преди дни магистрати от най-големия съд в страната призоваха колегите си да ги подкрепят в искането им за спиране на ЕИСС до отстраняване на недостатъците ѝ.  И заявиха, че в противен случай ще са принудени да спрат да работят с нея. Още преди СРС да излезе с позицията си много съдилища от цялата страна изпратиха на съдебния съвет различни възражения и предложения за ЕИСС.

Същевременно днес, за когато е свикано извънредно заседание на Висшия съдебен съвет по темата за ЕИСС, съдии от СРС, СГС и САС се събраха пред сградата и депозираха ново обръщение, този път с апел цялата правна общност да ги подкрепи за съвместни публични действия за въвеждане на истинско електронно правосъдие.

Пред сградата на ВСС присъстваха и адвокати. Вчера Софийският адвокатски съвет единодушно е решил да подкрепи съдиите.

В писмото си за подкрепа магистратите от Смолян казват: „В настоящия си вид ЕИСС е непригодна да изпълни целите, които ѝ се възлагат, част от функциите, заради които се възхвалява тази система, към настоящия момент не функционират, а и не се установява капацитет за тях…

Вместо да се вземе решение за спиране приложението на ЕИСС и се предприемат конкретни мерки за нейното преработване, се отправят упреци към съдиите и съдебните служители, че не се справят със системата поради некомпетентност. Накърнява се достойнството на българския съдия и на съдебния служител, за да не се признае, че има сериозни недостатъци както в заданието, така и в изпълнението.

Налага се виждането, че и поради финансови съображения ВСС отказва да спре прилагане на ЕИСС и нейното преработване. По този начин недопустимо работещите в съдебната система се поставят в положение да работят с недъгава система с цената на усилия, които следва да се влагат пряко в правораздаване“.

И също се обръщат към колегите си –  в случай, че ВСС не реши да спре прилагането на ЕИСС до преработването ѝ, от 23 септември да спрат да работят с нея.

Защото е недопустимо работещите в съдебната система да се възпрепятстват в работата си от органа, чийто функции са да ръководи съдебната система. Недопустимо е на съдиите и съдебните служители да се вменява некомпетентност с цел да се елиминира неприложимостта на ЕИСС в сегашния ѝ вариант. Явно така създалата се ситуация налага мнозинството от съдиите да наложат мнението си, за да се осигури възможност ефективно да изпълняват задълженията си“, заключават от Смолян.

От районния съд в Благоевград отбелязват, че времето, което е необходимо за работа със системата е в пъти повече от досегашната деловодна програма, което изключително затруднява, а на моменти дори блокира дейността на съдиите. И изразяват несъгласие с предложението на Съдийската колегия да се отложи внедряването ѝ само в СРС и СГС, защото според Конституцията и Закона за съдебната власт всички магистрати трябва да се третират еднакво, няма подобно разделение, а гражданите не се интересуват нито в кое населено място е делото им, нито нивото на съда, нито от системата, която използва за администриране на дела. Хората очакват правосъдие при едни и същи времеви стандарти и достъпност, казват магистратите от Благоевград.

Междувременно стана ясно, че председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков вече има идея за изход от кризата. Както „Лекс“ писа, той е внесъл предложение в съвета, подкрепено от Даниела Марчева и Боряна Димитрова, с конкретно разписани стъпки за преодоляване на проблемите.

Идеята му е системата да бъде внедрена навсякъде до 17 септември, като така ще започне да тече срокът за гаранционна поддръжка от фирмата разработчик „Информационно обслужване“.

На 18 септември системата се спира, а до 18 декември след обобщаване на предложенията на съдиите, фирмата трябва да я „поправи“ и тя да започне да работи.

Според предложението на шефа на ВАС през тези три месеца ЕИСС ще работи само в 17-те пилотни съдилища и там, където искат да я използват.

Очаква се днес този план-график да бъде обсъден от Пленума на съвета.

Тагнато в: съдии , протест , ВСС

Последни новини

Най - популярни

Общо гласували: 13

Анкета

ЩЕ ПЪТУВАТЕ ЛИ НЯКЪДЕ ЗА ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ?
Не
11 гласували / 84.62%
Да, в чужбина
1 гласували / 7.69%
Да, в страната
1 гласували / 7.69%