„ТРЕНД“: ПОВЕЧЕ ОТ МИЛИОН БЪЛГАРИ СМЯТАТ, ЧЕ ВАКСИНИТЕ НЕ СА БЕЗОПАСНИ

Автор: С. Иванова 10:51, 9 април 2019

Малко над един милион българи смятат, че ваксините не са безопасни. Близо три четвърти от всички пълнолетни българи са на мнение, че родителите, които не имунизират децата си постъпват безотговорно. Около милион българи мислят, че ваксините са част от световна конспирация. Това сочи проучване на изследователски център "Тренд" и "24 часа" за нагласите на българите спрямо имунизациите.

Изследването е реализирано в периода 6-13 март 2019 г. чрез пряко полустандартизирано интервю „лице в лице“ сред 1005 души на възраст 18+.

За 80% от българите имунизацията с ваксини е важна, а едва 7% са на обратното мнение. Малко над две трети от населението се чувства по-сигурно за своето здраве с развитието на ваксините.

За 82% от българите е по-скоро важно или изключително важно родителите да имунизират с ваксини децата си. А 73% са на мнение, че родители, които не имунизират децата си постъпват безотговорно. Данните показват, че сред хората с висше образование в най-голям дял се определя липсата на имунизация като безотговорно за сметка на хората с основно или по-ниско образование.

Според отговорилите, че изобщо не е важно или по-скоро не е важно родителите да имунизират децата си, то за една четвърт основният аргумент е че ваксините са *„вредни за здравето /може да им навредят/ не е безопасно/има рискове*“, за 23%  имунизацията има *„странични ефекти/ опасност от отключване на състояние, за които лекарите не знаят (алергии, усложнения, други заболявания*)“.

В проучването бяха тествани и няколко твърдения. 85% посочват, че имунизацията чрез ваксини е важна за децата. 5% от българите са на противоположно мнение, а 10% не могат да преценят. Близо две трети са на мнение, че имунизациите чрез ваксини е безопасна. 19% са на обратното мнение.

*Анализаторите отбелязват, че 1 % от извадката отговаря на 55 хил. души, което означава, че малко над 1 млн. българи смятат, че имунизацията с ваксини не е безопасна*. 72% са на мнение, че имунизацията е ефективна, а 9% са на обратното мнение.

67% от българите са мнение, че държавата трябва да прилага по-строг и стриктен контрол върху редовната имунизация, докато 14% са на обратното мнение. Близо половината от пълнолетните българските граждани (48%) са на мнение, че трябва да бъдат санкционирани родителите, които не поставят ваксини на децата си.

Основен акцент в проучването е свързан с тестване на нагласите на българите по отношение на популярни конспирации и митове по отношение на темата с ваксините.*14% от българите са на мнение, че ваксините могат да причинят/отключат аутизъм, когато означава, че 770 000 българи споделят това мнение.* Близо половината от българите обаче не знаят или не могат да преценят. *Още по-висок е делът на българите, които смятат, че ваксините могат да доведат до алергии – 35%, което в числово изражение се равнява на близо 2 млн. *Делът на несъгласните с това твърдение е по-нисък от съгласните – 28%.

Последни новини

Общо гласували: 37

Анкета

ОДОБРЯВАТЕ ЛИ ПРЕДПРИЕТИТЕ ОТ МОН МЕРКИ СРЕЩУ COVID-19 В УЧИЛИЩАТА?
Дори ми се струват прекалени
15 гласували / 40.54%
Да, напълно
14 гласували / 37.84%
Не, предпочитам дистанционно образование за децата си
7 гласували / 18.92%