ПРИКЛЮЧИ ОЦЕНКАТА НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОДМЯРКА 4.2.2

Автор: 5 GmediA 09:52, 13 ноември 2021
Източник: PxHere

Приключи оценката на подадените проектните предложения по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Със Заповед № РД 09-978/22.10.2019 г. беше определен период на прием от 22.10.2019 г. до 23.12.2019 г. по процедура № BG06RDNP001-4.007 и бюджет в размер на 3 295 760 лв.

По процедурата са постъпили 5 проектни предложения със заявена финансова помощ в размер на 383 603,10 лв.

Тагнато в: ДФЗ

Последни новини

Най - популярни

Общо гласували: 62

Анкета

ЩЕ УСПЕЕ ЛИ ПАРТИЯ "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА" ДА ИЗЛЪЧИ РЕДОВНО ПРАВИТЕЛСТВО?
Не
46 гласували / 74.19%
Да
16 гласували / 25.81%
Не мога да преценя
0 гласували / 0%