БРАНИМИР БОТЕВ: КАПАНЪТ - МЕМОРАНДУМЪТ С "ДЖЕМКОРП" ДЕЙСТВА 2 ГОДИНИ СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕТО 

Автор: 5 GmediA 17:14, 25 ноември 2022
Източник: Дневник

Президентът на Европейската лига за икономическо сътрудничество Бранимир Ботев в специално интервю за вестник СТАНДАРТ

- Г-н Ботев, бурен спор се води между ГЕРБ и ПП дали действието на меморандума с "Джемкорп" и Ай Пи 3 е прекратен или не. Каква е реалната ситуация с този документ и какви последствия може да донесе той за България?

- Факт е, че меморандумът, подписан от министъра на енергетиката Александър Николов с "Джемкорп" и Ай Пи 3, съдържа клаузи за прекратяване, но те към момента не са изпълнени. Това означава, че договорът продължава да бъде в сила. Експерти твърдят, че този меморандум, който бившият премиер Кирил Петков се опитва да представи едва ли не като протокол за намерения, всъщност има характер на скрит договор съобразно клаузите и задълженията в него.

- Но в понеделник шефът на "Джемкорп" Атанас Бостанджиев заяви, че още на 23 юли са получили писмо, че действието на този меморандум се прекратява и оттогава той не действа. Така ли е в действителност?

- Първо, г-н Бостанджиев изразява собствено мнение или в най-добрия случай - на "Джемкорп". Но по меморандума има три страни. И за да бъде прекратен, тези три страни трябва доброволно, като заявят, че нямат претенции една към друга  да се подпишат за прекратяване на тези клаузи. Дори заявление за едностранно прекратяване трябва да бъде направено с 30-дневно предварително писмено предизвестие от другите страни на посочените изрично от тях лица и адреси, съгласно раздел IV във връзка с раздел VIII, т.2 от мемурандума. Такъв подписан текст, обаче няма, договорът продължава да бъде в сила.

Второ, има арбитражна клауза, която по силата на Раздел 6, параграф 2 и Раздел 7, т.4 от меморандума създава допълнителен преклузивен срок от 2 години дори и след прекратяване на договора, през който "Джемкорп" и Ай Пи 3 Комюникейшънс могат да предявят претенции към България. Не случайно обръщам внимание на арбитражната клауза, където като арбитраж по решаване на споровете е посочен Париж. Именно в Парижкия арбитраж, бяхме осъдени от руснаците по случая "Белене".

- Той каза, че вече внасят писмо, подписано от "Джемкорп". Но вие твърдите, че за прекратяването на меморандума са нужни и подписите и на трите страни. Какво налага това?

- От правна гледна точка нещата са безспорно ясни. По меморандума има три страни. И трите страни сключват едновременно този меморандум. До този момент имаме заявено намерение за прекратяване от страна на България. Доколко то е валидно е друг въпрос, защото утре може да се възрази, че заявителят на отказа не е бил мандатиран от българското правителство, защото подобно решение на МС няма!

И да обърна специално внимание, че меморандумът е подписан от името на България, като държава. Така е записано изрично: "Република България, представлявана от министъра на Енергетиката". Това може да стане само с мандат, даден от Министерския съвет. Министърът няма право на собствена воля. Той не представлява себе си, а българското правителство и държава. Министерският съвет е колегиален орган. Решенията, които даден министър може да изяви чрез собствения си подпис, всъщност са решения на правителството, за което той е получил изрично пълномощно и не може да се отклони нито на йота от него. Не ми е известно е взето подобно решение от МС, за което да съществуват документи!

- Съществува ли такова решение на МС?

- Това е ключовият въпрос, който журналистите трябва да изследват. Моята информация е, че в регистратурата, дори в секретното деловодство на МС няма информация за проведено подобно заседание дори в оперативен порядък и да е взето такова решение за сключването на меморандума. Такова решение не е минавало за съгласуване по хоризонтала през министерствата и съответните ведомства, които трябва да направят предварителното проучване. С такова решение не са запознати нито в "Правна дирекция" на МС, нито в "Правна дирекция" на Министерството на икономиката, нито на Министерство на енергетиката.

Нещо повече, когато един инвеститор желае да направи своята инвестиция в България, има Закон за насърчаване на инвестициите, който много ясно урежда тази материя. Първо трябва да се заяви т.н. инвестиционно намерение от страна на инвеститора. След това Агенцията за инвестиции трябва да направи своето предварително проучване за сигурността, прозрачността, произхода на съответните инвестиции. Сетне да се обърне към всички органи, които имат правомощията и компетентността да извършат тези проучвания - ДАНС, Финансовото разузнаване, БНБ, търговско-икономическите съветници към съответните български посолства.

В много български закони има ограничителни условия за инвеститори с офшорна регистрация и капитал да участват в публични процедури в България. И двете фирми от този меморандум са офшорни. Ай Пи 3 са регистрирани в Делауеър, САЩ, който има офшорен статут. А "Джемкорп" са регистрирани на остров Джърси, който е офшорна зона под Британски суверенитет. А и двете офшорни зони са извън юрисдикцията на ЕС.

- Има ли някакви други подводни камъни, които застрашават България заради този меморандум?

- Има още един факт, който до този момент никой не е коментирал. Към споразумението с "Джемкорп" и Ай Пи 3 има допълнителен анекс от 13 фатални точки. А в тях се съдържат много интересни формулировки. Но най-интересното е друго. Въпросният анекс не е подписан, няма дата, не е известно кой го е изготвил, както не е известно и кой го е приложил към основния документ. Това поражда основателни съмнения дали такъв документ изобщо е бил изготвен към момента на подписването на самия меморандум. И също така колко такива допълнителни анекси ще се появяват отнякъде неподписани, неизведени и недатирани. Защото те лесно могат да бъдат антидатирани и да има претенции, че са част от меморандума.

- Има доклад на ДАНС, според който този меморандум застрашава националната сигурност, а пък фирмите в него са свързани с руски капитали и олигарси, свързани с Путин. Г-н Бостанджиев заяви, че това е било така до 2019 г. Известно ли ви е дали руските капитали не продължават да фигурират в "Джемкорп"?

- Убеден съм, че ДАНС притежава много повече информация по случая, от който и да било друг орган у нас. И ми е малко трудно да кредитирам с доверие думите на г-н Бостанджиев по простата причина, че не могат да се намерят никакви публични информации и потвърждения както за произхода на капитала, така и за настоящите собственици на капитала на "Джемкорп".

- Но Бостанджиев твърди също така, че арбитражните клаузи са свързани с това да не се изнася конфиденциална информация и не могат да бъдат задействани под никаква друга форма. Вярно ли е това?

- Дяволът е в детайлите. С много ситни буквички във въпросните Раздел 6 и 7 е записано, че действието на арбитражната клауза и възможността за търсенето на претенции продължава 2 години след прекратяването на договора. Това не обслужва българската държава. Каква информация ще получи тя от двама кандидат-инвеститори, които крият произхода на капитала си, акционерите си, органите си на управление, не показват прозрачно какви огромни инвестиционни проекти са направили до този момент?

- Има ли други правни аномалии в меморандума?

- Да, има неща, които са буквално нелепи. В меморандума има клауза, според която българската държава се задължава да предостави информация и респективно да подпомогне кандидат-инвеститорите по отношение на някакъв ъпгрейт за развитието на "Топлофикация" София. Тя обаче е общинско предприятие. При разделението на властите държавата не може да се намесва в общинска собственост, без да има мандатиране от общината и Общинския съвет. Това е правен абсурд или е съзнателно заложено, за да може утре кандидат-инвеститора да предявят искания към държавата и да кажат, че тя поела ангажименти, които очевидно не може да изпълни.

- Г-н Даниел Лорер обаче нарече казуса с "Джемкорп" пушилка от димки. Вие изключвате ли такъв вариант?

- Това е малко странно. Г-н Лорер беше министърът в доскорошното правителство, който отговаряше за инвестициите. И той би трябвало най-добре да знае, че когато някой иска да инвестира в страна членка от ЕС и в България в частност, първо трябва да декларира инвестиционно намерение и има особен ред, който и по българското, и по европейското законодателство е регулиран и по който се проучва произхода на тези инвестиции, респективно, надеждността на съответния инвеститор. И се взема решение дали той може да осъществи тази дейност на територията на тази държава и ако да, при какви условия. Да си препрочете Регламент No 651/2014 и Регламент No 702/2014.

Защо този ред не е спазен е въпрос, който г-н Лорер трябва да изясни и след това да запознае обществеността. Става дума за инвестиция от 1,5 млрд., при което първият документ се появява от нищото и е подписан директно от министър, с което той задължава цялата държава. За мен това е първият много сериозен въпрос, който поражда въпроси от правна гледна точка.

- Според вас кой носи основната отговорност за тази ситуация?

- Според мен отговорността най-вероятно ще бъде стоварена на гърба на бившия министър на енергетиката г-н Николов. Но от политическа гледна точка отговорност носи министър-председателят, защото той е този, който е трябвало по съответния законов ред.

Има  и още нещо много важно. Преди дни разбрах, че пред една телевизия г-н Таско Ерменков е заявил, че за меморандума, подписан с "Джемкорп", БСП и нейния лидер Корнелия Нинова изобщо не са били запознати. В това правителство Нинова беше не просто министър на икономиката, а зам.-министър-председател, който отговаряше за инвестициите и за икономическите ефекти.

От компетентността на прокуратурата е да изясни кой е подготвил текста на меморандума, кой изобщо го е предложил за подпис, кой е взел решението меморандума да бъде подготвен единствено и само на английски език, по какъв начин в общия текст на меморандума се е появил анекса от 13 точки, без да е подписан, и изведен и без конкретна дата. И изобщо кой е бил инициатора за подписването на този документ. Защото последствията за България ще бъдат много тежки.

Би било добре прокуратурата да извърши и действия по линия на правния обмен, за да установи произхода на капиталите и реалните собственици на кандидат-инвеститорите.

Източник: standartnews.com

Последни новини

Общо гласували: 5

Анкета

КАК ЩЕ ПОСРЕЩНЕТЕ ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ?
У дома със семейството
5 гласували / 100%
Ще пътувам в чужбина
0 гласували / 0%
На екскурзия в България
0 гласували / 0%