СОНЯ КОЛТУКЛИЕВА: ЩЕ ОБЕЗЩЕТИ ЛИ ЯВОР БОЖАНКОВ СВОЯ ТЪСТ ЗА РАНИТЕ, ПРИЧИНЕНИ НА ДЪЩЕРЯ МУ ОТ СИНА НА ЗЕТ МУ? ЩЕ СЕ САМОСЕЗИРА ЛИ АГЕНЦИЯТА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО?

Автор: 5 GmediA 18:10, 13 май 2024
Източник: БГНЕС
Ако Явор Божанков беше в ролята на баща в Съединените американски щати, в Швейцария, в Обединеното кралство, във Франция и навсякъде другаде в света на развитите демокрации, веднага след инцидента в Арбанаси, социалните служби щяха да приберат 11-годишния му син, който простреля 12-годишно момиче, докато съдът не се произнесе по случая.
 
Съгласно чл. 125, ал. 3 от Семеен кодекс (СК) родителят осигурява:
– постоянен надзор по отношение на малолетното (до 14 годишна възраст) си дете;
– подходящ контрол на поведението на непълнолетното (от 14 до 18 годишна възраст) си дете.
Целта е да се гарантира сигурността на детето. Законът не дава легална дефиниция на понятието „надзор“. Правната доктрина го определя като „постоянното физическо присъствие на родителя при детето ИЛИ осигуряване присъствието на друго лице при детето“.
 
Къде е била по време на инцидента съпругата на Явор Божанков, която се пада полу-сестра на простреляното момиче, плод на втори брак на баща й? Защо децата са били оставен без надзор?
Ето обстойното обяснение на адвокат Цанко Славчев за отговорността на родителите: “Съгласно чл. 48, ал.1 ЗЗД, родителите и осиновителите, които упражняват родителските права, отговарят за вредите, причинени от децата им, които не са навършили пълнолетие и живеят при тях.
 
По силата на чл.45, ал.1 ЗЗД, всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму. Обезщетение се дължи за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането.
По смисъла на чл.47 ЗЗД малолетните са неспособни и не отговарят за непозволено увреждане.
Съгласно чл.47, ал.2 ЗЗД, за вредите, причинени от неспособен, отговаря лицето, което е задължено да упражнява надзор над него, освен ако то не е било в състояние да предотврати настъпването им.
 
Родителите, които са задължени да упражняват надзор над неспособния да разбира или да ръководи постъпките си, отговарят лично за причинените от неспособния вреди – Решение № 1208/19.06.1998 г. по гр. д. № 915/98 г., V г. о. на ВКС и цитираното в него Постановление № 7/1959 г. на Пленума на ВС.
Отговорността на родителите е за това, че не са изпълнили задълженията си за възпитанието на детето и за осъществяване на надзор върху поведението му. Тази отговорност е презумптивна и се разкрива като гражданскоправна санкция за занемарен родителски дълг по възпитанието и контрола на ненавършилото пълнолетие дете. С разпоредбата на чл. 48, ал. 1 ЗЗД, родителите се стимулират към изпълнение на задълженията по възпитанието и контрола на децата. Ако тези задължения не са изпълнени добре, родителите ще отговарят за обезщетяване на вредите, причинени от техните деца. Родителите отговарят не само за това, че не са упражнили конкретен контрол върху поведението на детето тогава, когато е извършено непозволено увреждане, но и за това, че в един по – ранен период не са изпълнили своя дълг по възпитанието му. Това тяхно неизпълнение на задълженията по възпитанието, контрола и надзора е благоприятствало извършването на непозволеното увреждане –Определение № 454/11.05.2016 г. по гр.дело № 1742/2016 г., ІV г.о., ГК на ВКС.
Родителите следва да понесат отговорността за причинените от детето им вреди, тъй като не само не са упражнили конкретен контрол върху поведението му, но и не са възпитали у него навици да бъде внимателен и предпазлив към околните.
 
По силата на разпоредбата на чл. 52 от ЗЗД, обезщетението за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост. Съгласно Постановление № 4/23.12.1968 г., на Пленума на ВС, понятието „справедливост” не е абстрактно понятие. То е свързано с преценката на редица конкретни обективно съществуващи обстоятелства, които трябва да се имат предвид от съда при определяне на размера на обезщетението. Такива обективни обстоятелства при телесните увреждания могат да бъдат характерът на увреждането, начинът на извършването му, обстоятелствата, при които е извършено, допълнителното влошаване състоянието на здравето, причинените морални страдания, осакатявания, загрозявания и др.
 
В този смисъл и Решение № 24/23.03.2017 г. по гр. д. № 60047/2016 г., III г. о., ГК на ВКС, съгласно което в понятието справедливост се включват всички факти, които са свързани с начина и характера на увреждането, интензитета и продължителността на физическите и емоционалните страдания, осакатяване, загрозяване, възраст, социално-икономически условия и имащи значение за определянето на размера на обезщетението.”
 
Възниква въпросът - ще обезщети ли Явор Божанков своя тъст за раните, причинени на дъщеря му от сина на зет му?
… Лично съм се обаждала в Държавната агенция за закрила на детето заради това, че на митингите в защита на подалия оставка председател на парламента Никола Минчев и сваленото с вот на недоверие правителство на Кирил Петков, през лятото на 2022 година, присъстваха малолетни деца. Не ми обърнаха внимание. Сега ще се самосезира ли Агенцията за драмата с децата, оставени на произвола на Съдбата? Съмнявам се.
 
Соня Колтуклиева

Последни новини

Общо гласували: 16

Анкета

КАК ЩЕ ПОСРЕЩНЕТЕ ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ?
У дома със семейството
16 гласували / 100%
Ще пътувам в чужбина
0 гласували / 0%
На екскурзия в България
0 гласували / 0%