ТОДОР ПРОЙЧЕВ, ЖУРНАЛИСТ: ЛИЦЕТО КИРИЛ ПЕТКОВ, КОЕТО ПО ЗЛОЩАСТНО СТЕЧЕНИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА БЕШЕ ПРЕМИЕР НА БЪЛГАРИЯ, ПРОДЪЛЖАВА БРУТАЛНО ДА ГАЗИ ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА

Автор: 5 GmediA 14:39, 19 май 2024
Източник: БГНЕС архив

Лицето Кирил Петков, което по злощастно стечение на обстоятелствата беше министър и премиер на Република България, продължава брутално да гази законите на страната. По-рано през деня лицето Петков, със свой пост във фейсбук, подробно информира за медицинското състояние на пострадалата тежко в катастрофа Красимира, чийто съпруг бе убит от автомобила на НСО, в който пътуваше същият бивш министър-председател.

Съгласно чл. 28 от Закона за здравето лицето Петков няма как да разполага с каквото и да е информация за пострадалата Красимира. Законно.

Защото според чл. 28 "здравна информация може да бъде предоставяна на трети лица, когато:

  1. лечението на лицето продължава в друго лечебно заведение;
  2. съществува заплаха за здравето или живота на други лица;
  3. е необходима при идентификация на човешки труп или за установяване на причините за смъртта;
  4. е необходима за нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания;
  5. е необходима за нуждите на медицинската експертиза и общественото осигуряване;
  6. е необходима за нуждите на медицинската статистика или за медицински научни изследвания, след като данните, идентифициращи пациента, са заличени;
  7. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) е необходима за нуждите на Министерството на здравеопазването, Националния център по здравна информация, НЗОК, регионалните здравни инспекции и Националния статистически институт;
  8. (нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) е необходима за нуждите на застраховател, лицензиран по раздел I от приложение № 1 или т. 2 или по т. 1 и 2 от раздел ІІ, буква "А" на приложение № 1 към Кодекса за застраховането.

(2) Предоставянето на информация в случаите по ал. 1, т. 2 се извършва след уведомяване на съответното лице.

(3) Лицата по чл. 27, ал. 2 са длъжни да осигурят защита на съхраняваната от тях здравна информация от неправомерен достъп."

Кирил Петков определено не попада в нито една от цитираните в Закона за здравето категории, за да има достъп до информация за състоянието на Красимира. Министър-председателят Димитър Главчев и здравният министър д-р Галя Кондева спешно трябва да разпоредят на Медицинския надзор да извърши проверка кой и по какъв начин предоставя здравна информация на лицето Кирил Петков, който я разпространява публично!

Тагнато в: Кирил Петков

Последни новини

Общо гласували: 0

Анкета

КЪДЕ ЩЕ ПОЧИВАТЕ ТОВА ЛЯТО?
На българското Черноморие
0 гласували / 0%
На море в чужбина
0 гласували / 0%
На планина
0 гласували / 0%