КС: ИЗБОРЪТ НА ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА И БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ НЕ ПРОТИВОРЕЧИ НА ОСНОВНИЯ ЗАКОН, НО ТЕ НЯМА ДА ИМАТ ПЪЛЕН МАНДАТ 

Автор: 5 GmediA 16:31, 9 юли 2024
Източник: 5GMedia

Изборът на Десислава Атанасова и Борислав Белазелков за конституционни съдии не противоречи на основния закон, но те няма да имат пълен мандат от 9 години, както беше гласувал парламентът. Това следва от приетото днес решение на Конституционния съд (КС), във вземането на което са участвали всички негови членове без Атанасова и Белазелков.

Двамата бяха избрани от Народното събрание на 19 януари 2024 г. и встъпиха в длъжност след седмица – на 26 януари 2024 г. Оттогава са участвали в произнасянето на повечето определения и решения на КС.

Дни преди избора им – на 11 януари 2024 г., КС излезе със задължително тълкуване на Конституцията за мандата на избраните със закъснение конституционни съдии. И прие: „Конституционен съдия, избран или назначен след предвиденото в чл. 147, ал. 2, изр. трето от Конституцията обновяване на състава на Конституционния съд, упражнява правомощията си само за оставащия срок от мандата, считано от конституционно дължимия момент за обновяването на състава на Съда“.

Това решение беше обнародвано в Държавен вестник на 16 януари 2024 г. и влезе в сила от 20 януари 2024 г. Т.е. ден след избора на Атанасова и Белазелков.

Изборът на членове на КС от квотата на парламента се забави повече от две години и тълкуването на съда означава, че мандатът им няма как да е пълният от 9 години, а ще е 7 години.

В решенията си за избора и на Атанасов, и Белазелков, обаче Народното събрание за първи път записа каква е продължителността на мандата и прие, че е 9 години и посочи и на „чие място“ е избран всеки от двамата. Те гласят: „Избира Десислава Вълчева Атанасова за съдия в Конституционния съд на Република България на мястото на Гроздан Николов Илиев за срок от 9 години“ и „Избира Борислав Николов Белазелков за съдия в Конституционния съд на Република България на мястото на Анастас Василев Анастасов за срок от 9 години“

От краткото съобщение на КС става ясно, че той е отменил само частта от решенията с продължителността на мандата и на чие място са избрани двамата. Какви са мотивите на съда ще стане ясно по-късно.

Изборът на двамата беше оспорен в КС от президента Румен Радев, а след това и от депутати от „Възраждане“, БСП и ИТН.

Държавният глава изтъкна, че с решенията си Народното събрание не просто не е изпълнило тълкувателното решение на КС за продължителността на мандата, което макар и формално да влиза в сила на 20 януари 2024 г., като всяко тълкувателно решение има действие от деня, когато е влязъл в сила актът, който се тълкува. Радев изтъкна, че като е определил срок, в който ще се осъществяват правомощия, установени в Конституцията, парламентът на практика е отменил непосредственото действие на основния закон. А с решенията за избор на Атанасова и Белазелков се създава ново основание за прекратяване на мандата на съдия в КС, а именно изтичането на срок, който е определен в решение на НС.

Източник: Лекс.бг

Последни новини

Общо гласували: 14

Анкета

КЪДЕ ЩЕ ПОЧИВАТЕ ТОВА ЛЯТО?
Нямам финансова възможност за почивка
7 гласували / 50%
На планина
4 гласували / 28.57%
На българското Черноморие
3 гласували / 21.43%