ВАС ОПРЕДЕЛИ ТЛЪСТИТЕ АДВОКАТСКИ ХОНОРАРИ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ

Автор: 5 GmediA 07:03, 4 октомври 2019

Върховният административен съд (ВАС) отмени едно от последните мащабни увеличения на минималните адвокатски хонорари – това от 2014 г. С него нараснаха възнагражденията за процесуално представителство по граждански и административни дела, като за последните беше въведена и по-детайлна система за определянето на минималното заплащане на адвокатите.

Именно с промените в Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения от 2014 г. размерът на немалко от хонорарите, под които е забранено да падат адвокатите, беше увеличен двойно и повече. С тях се уреди и че за изготвяне на касационна жалба с основания за допускане по чл. 280 ГПК без явяване на адвоката се дължат 75% от хонорара за процесуално представителство, но не по-малко от 600 лв. А за отговор на касационна жалба минимумът е 500 лв. 

Днес тричленен състав на ВАС обяви, че всички изменения в наредбата, направени през 2014 г. от Висшия адвокатски съвет са незаконосъобразни.

Съдът, чието решение не е окончателно, не е изследвал самите промени, тъй като е установил, че всъщност при приемането им не са спазени изискванията на Закона за нормативните актове.

Темата за минималните адвокатски хонорари стана гореща след като в решение от ноември 2017 г. Съдът на Европейския съюз обяви, че в този им вид – определяни от самата гилдия и задължителни за съда, те биха могли да ограничат конкуренцията.

Затова ВАдС предложи в Закона за адвокатурата да се разпишат правила, които той да е задължен да следва, когато определя минималните възнаграждения. Това трябва да става „при зачитане обществения интерес и с оглед гарантиране качеството на  адвокатската дейност и защита достойнството на адвокатската професия“. Освен това съветът ще е длъжен да извърши и „функционален анализ на адвокатската дейност, при който се отчита обема и сложността на предоставяната правна помощ, материалния интерес и другите защитавани права и интереси, и отговорността на адвоката“. Засега обаче изменения в закона, изготвени от адвокатурата, по този въпрос не са внесени в Народното събрание.

Информация: lex.bg

Последни новини

Общо гласували: 49

Анкета

ЩЕ ОТИДЕТЕ ЛИ ДА ПАЗАРУВАТЕ В МОЛ?
Не, опасно е от заразяване с вируса
20 гласували / 40.82%
Да, няма страшно
19 гласували / 38.78%
Да, но с маска и ръкавици
10 гласували / 20.41%