МОСВ ОГРАНИЧАВА ЧЕРПЕНЕТО НА ВОДА ОТ ЯЗОВИР „ТИЧА“, МЕРКИТЕ ЗА „СТУДЕНА“ ОСТАВАТ В СИЛА

Автор: 5 GmediA 12:56, 1 май 2020
Източник: Архив

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров утвърди графика за използване на водите от комплексните и значими язовири за май 2020 г. Министерство на околната среда и водите управлява водите на 52 броя комплексни и значими язовира, като ежедневно следи състоянието им. От ведомството информират, че сумата от наличните в тях завирени обеми към 29.04.2020 г. е 4362,7 млн. м3, което представлява 61,3% от сумата на общите им обеми.

МОСВ ежедневно следи състоянието на язовирите и при прогноза за очакван голям приток дава предписания за контролирано освобождаване на обем чрез деривации, ВЕЦ или основен изпускател. За част от язовирите разрешените водни обеми за питейно-битово водоснабдяване са редуцирани в съответствие с реално използваните води през предходните месеци, за да се акумулира обем. За язовирите с нисък обем са ограничени и част от заявките за напояване.

За язовир "Студена" са предприети действия за максимално ограничаване на водовземането от язовира, като се подават води единствено за питейно-битово водоснабдяване. Заявката на ВиК-Перник е редуцирана, като от яз. "Студена" са разрешени 0,466 млн. м3, с допълване на 0,806 млн. м3 от водосбора на яз. "Белмекен". Редуцирането е направено, тъй като през май 2019 г. ВиК операторът е ползвал реално 1,072 млн. м3. С предоставянето на количества от водосбора на яз. "Белмекен" от 0,806 млн. м3, от яз. "Студена" трябва до миналогодишното потребление да се предоставят още 0,266 млн. м3. Предвид настоящата ситуация вместо 0,266 млн. м3 от яз. "Студена" са разрешени 0,466 млн. м3, което прави с 0,200 млн. м3 повече от същия период през предходната година. В тази връзка разрешените за май 2020 г. количества от 1,272 млн. м3 надвишават реално ползваните количества вода от ВиК оператора в условията на постоянно водоподаване през 2018 и 2019 г.

Тагнато в: язовири , МОСВ

Последни новини

Общо гласували: 102

Анкета

ЩЕ УСПЕЕ ЛИ ПАРТИЯТА НА СЛАВИ ТРИФОНОВ ДА СЪСТАВИ ПРАВИТЕЛСТВО?
Надявам се да успее
52 гласували / 50.98%
Не
44 гласували / 43.14%
Да
5 гласували / 4.9%