ММС РАЗРАБОТВА НОВА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТА ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ 

Автор: 5 GmediA 19:19, 29 декември 2021
Източник: Фейсбук
 
Със Заповед № РД-09-1103/29.12.2021 г. на министъра на младежта и спорта Радостин Василев е отменена Програма за развитие на спорта за високи постижения за 2022 г. (Програмата), утвърдена със Заповед № РД-09-1073/08.12.2021 г. Преустановява се приемът на проекти от кандидатите за изпълнение на Програмата. В процес на изготвяне е нова Програма за развитие на спорта за високи постижения за 2022 г.
При обществено обсъждане на програмата са постъпили множество писма от спортните организации със становища да бъдат променени критериите на Програмата (методиката). Съгласно предоставените становища са идентифицирани следните по-съществени недостатъци: не са заложени значими и отчитащи спецификите на спортовете коефициенти, не е разпределена коректно тяхната тежест, предвидено е да се отчитат постигнатите резултати само за предходната календарна година, липса на обективност при процентното разпределение на бюджета по групи спортове, слабости при определяне на допустимите разходи, които се финансират и др.
 
Към момента има назначена работна група, включваща представители от Национална спортна академия „Васил Левски“ и експерти от Министерство на младежта и спорта, която в най-кратки срокове ще изготви Проект на нова Програма за 2022 г. Очаква се тя да бъде утвърдена до 10.01.2022 г., а срокът и за кандидатстване да е 21.01.2022 г.
 
За подготовката на спортистите, които ще участват на Зимните олимпийски игри от 04.02. до 22.02.2022 г. в Пекин, Китай, е осигурено проектно финансиране по Наредба №3 от 02.04.2019 г. за реда за финансово подпомагане на дейности в областта на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност.
 
За периода след 2022 г. ще бъде сформирана работна група на широка основа за разработване на програма за начина, условията и критериите на финансово подпомагане на дейностите на спортните организации, която ще бъде подложена на широко обществено обсъждане.

Последни новини

Най - популярни

Общо гласували: 814

Анкета

ЗА КОЯ ПАРТИЯ/КОАЛИЦИЯ ЩЕ ГЛАСУВАТЕ НА ВОТА НА 2 ОКТОМВРИ?
ГЕРБ-СДС
408 гласували / 50.12%
Възраждане
234 гласували / 28.75%
Има такъв народ
53 гласували / 6.51%