МИНИСТЪР ГЬОКОВ: МТСП ЩЕ ИНВЕСТИРА НАД 1,2 МЛРД. ЛВ. ЧРЕЗ ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Автор: 5 GmediA 08:34, 12 май 2022
Източник: Дарик нюз

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) ще инвестира общо 1 224 800 000 лв. чрез Плана за възстановяване и устойчивост на България. Това е 10 % от стойността на целия план за България. Министерството е първата институция, готова да стартира със схема по Плана. Това каза министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков по време на блиц контрол в комисията по труда, социалната и демографската политика на Народното събрание.

В Плана за възстановяване и устойчивост на България са заложени 3 реформи и 6 инвестиционни намерения от компетенциите на МТСП. Реформите са в сферите на минималните доходи, процеса на деинституционализация за възрастни и повишаване на уменията на работната сила. Те ще се допълват от мерките, финансирани по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, уточни министър Гьоков.

Основен акцент в реформа в сферата на минималните доходи е разширяването на обхвата на подкрепа за нуждаещите се лица с най-ниски доходи. Чрез промяна в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, до 2024 година е предвидено постепенно нарастване на диференцирания минимален доход до 30 на сто от линията на бедност. Планира се документът да влезе в сила от 1 януари 2023 г.

Реформата в областта на социалните услуги предвижда съществуващите домове за пълнолетни с умствена изостаналост, психични разстройства, физически увреждания, сетивни нарушения и деменция да бъдат закрити до 1 януари 2035 г. Всички домове за стари хора следва да се реформират до 1 януари 2025 г. в съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги. Предвидено е изграждането на 125 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и 125 съпътстващи услуги за лица с увреждания. Ще се реформират 82 съществуващи социални услуги съгласно новите стандарти за качество и дейности за енергийна ефективност в приблизително 840 съществуващи социални услуги. Бюджетът за тази дейност е 753 млн. лв.

Министър Гьоков представи и инвестициите в повишаването на квалификацията на работната сила. Около 380 млн. лв. ще бъдат заделени за базови дигитални обучения на 500 000 безработни и работещи.

Той запозна депутатите от социалната комисия и с разработените мерки за подкрепа на избягалите от войната украинските граждани. С цел подпомагане на интеграцията им на пазара на труда у  нас се подготвя процедура, по която те ще могат да получат подкрепа за включване в заетост за период до 6 месеца. По нея се предвиждат и осигуряване на почасови услуги за грижи за деца, както и психологическо подпомагане, професионално ориентиране, трудово консултиране.

Последни новини

Общо гласували: 5

Анкета

КАК ЩЕ ПОСРЕЩНЕТЕ ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ?
У дома със семейството
5 гласували / 100%
Ще пътувам в чужбина
0 гласували / 0%
На екскурзия в България
0 гласували / 0%