ЕК: БЪЛГАРИЯ Е ЗАСЕГНАТА ОТ НАМАЛЕНИЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ СУМИ ПО ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Автор: 5 GmediA 18:23, 5 юли 2022

При преразпределението на безвъзмездните европейски средства по програмите за икономическо възстановяване от пандемията България е засегната от намаление на заложените суми. Това потвърдиха за NOVA от пресслужбата на Европейската комисия. 

От там уточняват, че Европейският съвет от 17—21 юли 2020 г., както и Европейският парламент и Съветът на 18 декември 2020 г. са постигнали съгласие относно коефициента на разпределение по Механизма за възстановяване и устойчивост, който следва да вземе предвид въздействието на икономическата криза, предизвикана от COVID-19.

За тази цел отпускането на безвъзмездни средства по Механизма за възстановяване и устойчивост беше индикативно въз основа на есенната икономическа прогноза от 2020 г., с актуализация на 30 юни 2022 г. въз основа на действителните данни на Евростат за изпълнението, посочват от Комисията.

Поради това, на 30 юни Европейската комисия публикува актуализирания коефициент на разпределение на безвъзмездните средства за държавите членки в рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) в съответствие с изискванията на Регламента за МВУ.

Актуализацията отчита разликата между растежа на реалния БВП, прогнозиран в есенната икономическа прогноза от 2020 г., която към момента на приемане на регламента беше последната налична икономическа прогноза, и актуализацията въз основа на действителните данни за изпълнението, предоставени от Евростат.

Актуализацията води до някои промени в наличните безвъзмездни средства по Механизма за възстановяване и устойчивост за държавите членки, уточняват от Комисията. За да влязат в сила, промените в разпределението на безвъзмездните средства ще трябва да бъдат отразени в актуализирано решение за изпълнение на Съвета за съответните държави членки. Повече информация е на разположение онлайн тук.

Комисията насърчава държавите членки, чиито безвъзмездни средства са намалени, да продължат да изпълняват своите планове. При настоящите икономически обстоятелства не е време за намаляване на амбициите, посочват от ЕК. Комисията е готова да обсъди с държавите членки различни варианти, като например възможността за използване на национални средства, за поемане на заеми по Механизма за възстановяване и устойчивост или прехвърляне на средства или инвестиции между различни програмите за по политиката за сближаване.

За да се компенсират намаленото максимално финансово участие и за да се изпълнят целите на плана за енергийна независимост REPowerEU, държавите членки, изправени пред преразглеждане в посока надолу, могат:

- да използват национални средства;

- да поискат подкрепа под формата на заем;

- прехвърляне на средства по политиката на сближаване от програмния период 2021—2027 г. към Механизма за възстановяване и устойчивост; или

- да прехвърлят инвестициите, които ще бъдат завършени до края на 2023 г., от Механизма за възстановяване и устойчивост към европейските структурни и инвестиционни фондове за програмния период 2014—2020 г., включително чрез REACT-EU; и/или

- да пренасочат инвестициите, планирани по Механизма за възстановяване и устойчивост, към програмите на политиката на сближаване за периода 2021—2027 г.

Източник: Нова телевизия 

Последни новини

Общо гласували: 5

Анкета

КАК ЩЕ ПОСРЕЩНЕТЕ ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ?
У дома със семейството
5 гласували / 100%
Ще пътувам в чужбина
0 гласували / 0%
На екскурзия в България
0 гласували / 0%