ИВАН ГЕШЕВ В БРЮКСЕЛ: НУЖНА Е ОБЩА ЕВРОПЕЙСКА СТРАТЕГИЯ ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

Автор: 5 GmediA 19:22, 3 декември 2019
Източник: Снимка: 24 часа

Бъдещият главен прокурор на Република България Иван Гешев участва в изслушване в Европейския парламент, заедно с главния прокурор на Европейския съюз Лаура Кьовеши, на тема борба с корупцията и организираната престъпност.

Пред присъстващите Гешев заяви, че приема поканата и като оценка за положените усилия и постигнатите от България устойчиви резултати при изпълнение на шестте показателя по Механизма за сътрудничество и проверка в областта на съдебната реформа.

По думите на Иван Гешев създаването на Обща стратегия за противодействие на корупцията и организираната престъпност е от особена важност и с актуално звучене на фона на бързите темпове на глобализация, миграционните процеси и развитието на международните търговски взаимоотношения, както и на предизвикателствата, пред които е изправена Европейската прокуратура.

Според бъдещият обвинител №1 на България преодоляването на пречките пред практическото сътрудничество между държавите – членки и повишаването на ефективността в противодействието на престъпленията с транснационален характер е възможно само чрез комплексни мерки, както и чрез приемането на общи решения в областта на наказателното законодателство.

Гешев заяви, че законите трябва да са изработени така, че да не позволяват на извършители на престъпления да се възползват от свободното движение в рамките на Съюза, за да избегнат адекватни санкции, както и да гарантират еднаква защита на жертвите на престъпления.

Според Иван Гешев ефективен инструмент за сътрудничество в трансграничните казуси са координираните от представителите на Евроюст съвместни екипи за разследване, както и международното сътрудничество с Европол.


"Най – ефективен сред използваните инструменти за съдебно сътрудничество за улесняване на разследванията и наказателните производства при събирането и предаването на доказателства е директният контакт между правоприлагащите, правоохранителните и правораздавателните органи подобряващ ефективността и ефикасността на трансграничното сътрудничество за противодействие на престъпността", заяви Иван Гешев и допълни, че Прокуратурата на България е страна по двустранни споразумения за сътрудничество и с прокуратури на страни извън ЕС като Турция, Сърбия, Северна Македония, Черна гора.

В заключение Гешев отново заяви, че е нужно приемането на обща стратегия, която да обедини всички мерки за превенция и контрол срещу организираната престъпност на европейско равнище.

Последни новини

Общо гласували: 4

Анкета

ПОДКРЕПЯТЕ ЛИ ПРЕЗИДЕНТА РАДЕВ, КОЙТО ПОИСКА ОСТАВКАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР?
Не
3 гласували / 75%
Да
1 гласували / 25%
Не ме интересува
0 гласували / 0%