ММС: В МАНДАТА НА МИНИСТЪР ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА НЯМА ПРАКТИКА ДА СЕ ПРАВЯТ ЗАПИСИ ОТ СРЕЩИ, ТОВА НАРУШАВА ВСИЧКИ МОРАЛНИ И ЗАКОНОВИ НОРМИ 

Автор: 5 GmediA 13:40, 21 ноември 2022
Източник: 24 часа
Позиция на ММС за залата по художествена гимнастика на стадион "Раковски":
 
Във връзка с журналистически въпроси, свързани със залата за художествена гимнастика на стадион „Раковски“, министърът на спорта Весела Лечева още веднъж иска да запознае спортната общественост с фактологията.
На 27.12.2018 г. Министерският съвет взима решение за увеличаване на капитала на „Национална спортна база (НСБ)“ ЕАД с 1,5 милиона лева за изграждане на разширение на зала за художествена гимнастика на стадион „Раковски“. Министерството на младежта и спорта (ММС) информира Министерството на вътрешните работи (МВР), че разширението на залата попада в имот на МВР и то трябва да предприеме действия за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземления имот в полза на НСБ. Следва изготвяне на идеен проект, действия по възлагане на оценка на имота от независим оценител от страна на МВР.
На 11.01.2022 с писмо от НСБ до ММС се съобщава, че има одобрен идеен проект и ММС може да предприеме необходимите действия за изпълнение на РМС № 944 от 27.12.2018 г.
В разрез с всички водени до момента преписки и становища, след докладна записка от директора на дирекция ИПОП в ММС до Министъра на младежта и спорта, която е на пряко подчинение на министъра (към онзи момент Радостин Василев), се спира процеса. В мотивировката на ИПОП се посочва: „предвид измененията в цените на строителните материали, следва да бъде преценено и обстоятелството по отношение на осигурените с РМС №944/2018 г. за изграждането на спортния обект средства в размер на 1 500 000 лева и евентуалното изменение на цитираното решение – промяна на средствата и/или промяна на целта, за която са осигурени“. След въпросната докладна, в ММС е изготвен проект на решение, което да бъде предложено на Министерски съвет, и с което предвидената сума от 1 500 000 лева да бъде трансформирана за други цели. Така на практика се слага край на разширяването на залата за художествена гимнастика на ст. „Раковски“.
Така представените факти потвърждават думите на министър Весела Лечева, казани по време на изслушване в Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта в НС на 16.11.2022 г., че Радостин Василев взима решение предвидените 1 500 000 лева да не бъдат давани за зала по художествена гимнастика, а за други цели. Въпреки твърденията на бившия министър, няма непреодолими законови пречки, които да провалят проекта.
Ръководството на ММС е напълно наясно, че разширението на залата попада в имот на МВР и по тази причина предприема активни действия по решаване на казуса в тясно сътрудничество с Министерството на вътрешните работи. 
Във връзка с друг журналистически въпрос: дали в кабинета на министъра в сградата на ММС се правят записи (аудио и видео), от кабинета на служебния министър Весела Лечева са категорични, че подобна практика в нейния мандат не само няма, но тя я определя като напълно недопустима и нарушаваща всички морални и законови норми. Напомня се също така чл. 32, ал. 2 от Конституцията на Република България, който казва: „никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие освен в предвидените от закона случаи“. Изключението, цитирано в чл. 32, ал. 2 от Конституцията, касае разпоредбите на НПК и Закона за специалните разузнавателни средства, свързани с разкриване на престъпления, каквото действие очевидно не се визира в случая.
Министър Весела Лечева няма информация, дали нейният предшественик е записвал своите разговори с президенти на федерации, спортисти, треньори, длъжностни лица, представители на неправителствения сектор и различни организации, които са имали срещи в кабинета на 3 ет. на Министерството на младежта и спорта. Журналистите трябва да отправят персонално въпросите си към него.
Тагнато в: Весела Лечева

Последни новини

Общо гласували: 12

Анкета

ЩЕ ГЛАСУВАТЕ ЛИ НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ НА 9 ЮНИ?
Да
9 гласували / 75%
Не
2 гласували / 16.67%
Все още не съм решил/а
1 гласували / 8.33%